Buletin informativ GRUI

Evenimentul a fost organizat de UIP în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, și s-a adresat comisiilor de specialitate din parlamentele membre ale UIP. Din partea GRUI, a participat dl senator Ioan Cristina, membru al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat. Lucrările au fost […]

Read More → Seminarul UIP cu tema ”Angajamentul parlamentar în domeniul drepturilor omului: identificarea de bune practici și de noi oportunități de acțiune” (Geneva, 24-26 iunie 2019)

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu parlamentul portughez și s-a adresat țărilor membre ale Grupului geopolitic 12 Plus, ca parte a demersurilor UIP de mobilizare a acțiunii parlamentelor în sprijinul dezvoltării durabile, inclusiv dintr-o perspectivă regională. GRUI a fost reprezentat de o delegație formată din dl senator Ion Marcel Vela, membru al Comitetului Director […]

Read More → Seminarul regional al UIP cu tema Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Lisabona, 5-6 iunie 2019)

În perioada 20-23 mai a.c., dl senatorLászló Attila, membru al GRUI, președintele Comisiei pentru sănătate publică din Senat, a participat, în calitate de membru al delegației naţionale a României, la cea de-a 72-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva.  precum şi la evenimentul parlamentar organizat de UIP și OMS în marja Adunării, […]

Read More → Briefingul parlamentar organizat de UIP cu ocazia sesiunii anuale 2019 a Adunării Mondiale a Sănătății (Geneva, 23 mai 2019 )

La sesiune au participat delegații parlamentare din 147 de țări, reprezentanți ai adunărilor parlamentare cu statut de membru asociat sau de observator, ai programelor și agențiilor din sistemul ONU, ai altor organizații internaționale, guvernamentale și neguvernamentale. Programul a inclus dezbateri în plenul Adunării, reuniuni ale organelor directoare și specializate, întâlniri ale grupurilor geopolitice, paneluri tematice […]

Read More → Cea de-a 140-a Adunare a UIP și reuniunile asociate (Doha, 5-10 aprilie 2019)

În ziua de 13 martie a avut loc, la sediul Naţiunilor Unite din New York, reuniunea parlamentară anuală cu ocazia celei de-a 63-a sesiuni a Comisiei Naţiunilor Unite pentru Statutul Femeilor (CSF), Organizată de UIP în colaborare cu Entitatea ONU pentru Egalitate de Gen şi Consolidarea Statutului Femeii (UN WOMEN), reuniunea s-a intitulat Investiția în […]

Read More → Reuniunea UIP din marja celei de-a 63-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor şi evenimentele asociate (New York, 12-14 martie 2019)

Ediția 2019 a Audierilor Parlamentare a avut tema Provocările emergente ale multilateralismului: răspunsul parlamentarilor. Din delegația GRUI au făcut parte dna deputat Georgeta-Carmen Holban, membră a Comisiei pentru sănătate și familie, și dnii deputați Vasile Gudu, membru al Comisiei pentru afaceri europene și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, și Ștefan-Alexandru […]

Read More → Audierile Parlamentare la Naţiunile Unite (New York, 21-22 februarie 2019)

Evenimentul, organizat de UIP şi Adunarea Națională a Republicii Azerbaidjan, a avut tema generală Promovarea durabilității, protejarea intereselor generațiilor viitoare. GRUI a fost reprezentat de dl deputat Costel Alexe, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților. În deschiderea lucrărilor, s-au adresat participanților: dl Ogtay Asadov, președintele parlamentului azer; dna Gabriela Cuevas […]

Read More → Cea de-a cincea Conferință Mondială a Tinerilor Parlamentari (Baku, 14-15 decembrie 2018)

Din delegația GRUI au făcut parte: dl senator Derzsi Ákos, membru al Biroului Executiv al GRUI, secretar al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi, membru al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senat; dl deputat Gheorghe-Dănuț Bogdan, membru al Comitetului Director al GRUI, secretar al Comisiei pentru mediu și […]

Read More → Reuniunea parlamentară cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice – COP 24 (Cracovia, 9 decembrie 2018)

Conferința parlamentară, organizată de UIP în colaborare cu Camera Reprezentanților și Camera Consilierilor din Regatul Maroc, a precedat Conferința interguvernamentală la nivel înalt (Marrakesh, 10-11 decembrie 2018) convocată în vederea adoptării Compactului global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată. În aceeași perioadă, Regatul Maroc a găzduit și cel de-al XI-lea Summit al Forumului Global […]

Read More → Conferința parlamentară internațională privind migrația (Rabat, 6-7 decembrie 2018)

La sesiunea 2018,  organizată de UIP şi Parlamentul European, au participat peste 200 de delegați, membri ai parlamentelor naționale, europarlamentari, reprezentanți ai adunărilor parlamentare cu statut de membru asociat al UIP, oficiali ai OMC și reprezentanți ai unor instituții internaționale, experți, membri ai corpului diplomatic. Din delegația parlamentară română au făcut parte dnii deputați Nicolae-Miroslav […]

Read More → Conferința parlamentară privind OMC (Geneva, 6-7 decembrie 2018)