Buletin informativ GRUI

Tema ediției 2020 s-a intitulat Educația, factor esențial al păcii și dezvoltării durabile: implementarea Obiectivului Dezvoltării Durabile 4. Din delegația GRUI au făcut parte: senatorul Gheorghe Marin, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură; senatorul Mario-Ovidiu Oprea, secretar al Biroului Permanent al Senatului, membru al Comisiei […]

Read More → Audierile Parlamentare la Națiunile Unite și Reuniunea parlamentară privind Agenda pentru dezarmare (New York, 17-19 februarie 2020)

Dl deputat Dumitru Oprea, dl senator Derzsi Ákos și dl deputat Gheorghe Dănuț Bogdan, membri ai Comitetului Director al GRUI, au participat la reuniunea parlamentară organizată cu ocazia Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice – COP25 (Madrid, 2-13 decembrie 2019). Programul a inclus o prezentare științifică urmată de dezbateri interactive pe tema Urgența climatică și […]

Read More → Reuniunea parlamentară şi sesiunea la nivel înalt din cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (Madrid, 10-11 decembrie 2019)

Evenimentul a fost organizat de Uniunea Interparlamentară și Facultatea de Științe Sociale și Guvernanță a Institutului Tehnologic din Monterrey și s-a adresat, în principal, tinerilor parlamentari și femeilor parlamentare. Participanții au fost selectați de un colectiv de profesori și experți, în baza solicitărilor individuale. Din partea GRUI au participat reprezentanți ai diferitelor grupuri parlamentare din […]

Read More → Seminarul de formare a liderilor parlamentari (Ciudad de Mexico, 25-28 noiembrie 2019)

La sesiune au participat delegații parlamentare din 149 de țări membre ale UIP. Din cei aproximativ 750 de parlamentari prezenți, 63 au fost președinți și 57 vicepreședinți de parlamente. Din delegația României, condusă de dna senator Silvia-Monica Dinică, au făcut parte dnii deputați Dumitru Gherman, Florin Popa, Andrei Daniel Gheorghe și Slavoliub Adnagi. În plenul […]

Read More → Cea de-a 141-a Adunare a UIP și reuniunile asociate (Belgrad, 12-17 octombrie 2019)

Tema conferinței organizate de UIP şi Congresul Național (parlamentul) al Republicii Paraguay s-a intitulat Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și consolidarea statutului tinerilor prin creșterea bunăstării. Evenimentul a reunit 100 de tineri parlamentari din diferite țări ale lumii. GRUI a fost reprezentat de dna deputat Viorela Ionela Dobrică, vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi […]

Read More → Cea de-a șasea Conferință Mondială a Tinerilor Parlamentari (Asuncion, Paraguay, 9-10 septembrie 2019)

Organizat de Grupului britanic al Uniunii Interparlamentare (UIP), seminarul a avut ca scop identificarea măsurilor care pot fi întreprinse, la nivel parlamentar, pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă jurnaliștii și industria media. La dezbateri au participat delegații parlamentare din 13 țări, parlamentari ai țării gazdă,  jurnaliști, reprezentanți ai mass media din Marea Britanie și […]

Read More → Seminarul parlamentar internațional privind libertatea mass-media și protecția jurnaliștilor (Londra, 9-11 septembrie 2019)

Dl senator Derzsi Ákos, membru al Biroului executiv al GRUI, și dna deputat Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher, membră a GRUI, au participat la lucrările Forumului parlamentar cu tema Responsabilizarea cetățenilor și asigurarea incluziunii și a egalității, organizat de Uniunea Interparlamentară în ziua de 15 iulie 2019, cu ocazia Forumului politic la nivel înalt al Națiunilor Unite privind […]

Read More → Forumul parlamentar cu ocazia Forumului politic la nivel înalt al Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă și reuniunile asociate (New York, 13-18 iulie 2019)

Evenimentul a fost organizat de UIP în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, și s-a adresat comisiilor de specialitate din parlamentele membre ale UIP. Din partea GRUI, a participat dl senator Ioan Cristina, membru al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat. Lucrările au fost […]

Read More → Seminarul UIP cu tema ”Angajamentul parlamentar în domeniul drepturilor omului: identificarea de bune practici și de noi oportunități de acțiune” (Geneva, 24-26 iunie 2019)

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu parlamentul portughez și s-a adresat țărilor membre ale Grupului geopolitic 12 Plus, ca parte a demersurilor UIP de mobilizare a acțiunii parlamentelor în sprijinul dezvoltării durabile, inclusiv dintr-o perspectivă regională. GRUI a fost reprezentat de o delegație formată din dl senator Ion Marcel Vela, membru al Comitetului Director […]

Read More → Seminarul regional al UIP cu tema Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Lisabona, 5-6 iunie 2019)

În perioada 20-23 mai a.c., dl senatorLászló Attila, membru al GRUI, președintele Comisiei pentru sănătate publică din Senat, a participat, în calitate de membru al delegației naţionale a României, la cea de-a 72-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva.  precum şi la evenimentul parlamentar organizat de UIP și OMS în marja Adunării, […]

Read More → Briefingul parlamentar organizat de UIP cu ocazia sesiunii anuale 2019 a Adunării Mondiale a Sănătății (Geneva, 23 mai 2019 )