Buletin informativ GRUI

Reuniunea, organizată de UIP și ONU, a avut ca obiectiv realizarea unui schimb de informații cu reprezentanți ai comisiilor de specialitate din forul legislativ albanez, cu privire la rolul parlamentelor în implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și mecanismele prin care Obiectivele Dezvoltării Durabile (ODD) pot fi integrate în activitatea parlamentară.   Lucrările au fost moderate […]

Read More → Seminarul online de informare pentru Parlamentul Albaniei privind Obiectivele Dezvoltării Durabile (11 decembrie 2020)

Evenimentul a reunit parlamentari din 145 de țări membre ale UIP. Din delegația României, condusă de dl deputat Dumitru Oprea, vicepreședinte al GRUI, au făcut parte dna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu, vicepreședintă a GRUI, și dna senator Silvia-Monica Dinică, membră a GRUI, membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă. Sesiunea a fost prezidată de dl […]

Read More → Sesiunea extraordinară on line a Consiliului Director al Uniunii Interparlamentare (1-3 noiembrie 2020)

Prima parte a celei de-a cincea ediții a Conferinței mondiale a președinților de parlamente a avut loc on line și a fost organizată de UIP în colaborare cu ONU și Parlamentul Austriei. La eveniment  au participat lideri ai forurilor legislative naționale din peste 100 de țări de pe toate continentele, reprezentanți ai adunărilor parlamentare internaționale, […]

Read More → Cea de-a cincea Conferință mondială a președinților de parlamente (19-20 august 2020)

La invitația Secretarului general al UIP, dna senator Silvia-Monica Dinică, membră a GRUI, membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, a participat la dezbaterile on line cu tema „Integrarea dimensiunii de gen în legislație, în contextul implementării Agendei 2030 și a documentelor de la Beijing: rolul parlamentarilor”. Participanții – un grup restrâns de femei […]

Read More → Dezbaterile on line privind integrarea dimensiunii de gen în legislație (30 iulie 2020)

La invitația dnei Wafaa Bani Mustafa, membră a Camerei Reprezentanților din Parlamentul Iordaniei, vicepreședintă a Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, președinta Coaliției femeilor parlamentare din țările arabe pentru combaterea violenței împotriva femeilor, dna senator Silvia-Monica Dinică, membră a GRUI, membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, a participat la eveniment în calitate de panelist. […]

Read More → Reuniunea on line cu tema „Perioada post pandemie COVID-19 – impactul asupra femeilor” (8 iulie 2020)

Tema ediției 2020 s-a intitulat Educația, factor esențial al păcii și dezvoltării durabile: implementarea Obiectivului Dezvoltării Durabile 4. Din delegația GRUI au făcut parte: senatorul Gheorghe Marin, președintele Comisiei pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale, membru al Comisiei pentru transporturi și infrastructură; senatorul Mario-Ovidiu Oprea, secretar al Biroului Permanent al Senatului, membru al Comisiei […]

Read More → Audierile Parlamentare la Națiunile Unite și Reuniunea parlamentară privind Agenda pentru dezarmare (New York, 17-19 februarie 2020)

Dl deputat Dumitru Oprea, dl senator Derzsi Ákos și dl deputat Gheorghe Dănuț Bogdan, membri ai Comitetului Director al GRUI, au participat la reuniunea parlamentară organizată cu ocazia Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice – COP25 (Madrid, 2-13 decembrie 2019). Programul a inclus o prezentare științifică urmată de dezbateri interactive pe tema Urgența climatică și […]

Read More → Reuniunea parlamentară şi sesiunea la nivel înalt din cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (Madrid, 10-11 decembrie 2019)

Evenimentul a fost organizat de Uniunea Interparlamentară și Facultatea de Științe Sociale și Guvernanță a Institutului Tehnologic din Monterrey și s-a adresat, în principal, tinerilor parlamentari și femeilor parlamentare. Participanții au fost selectați de un colectiv de profesori și experți, în baza solicitărilor individuale. Din partea GRUI au participat reprezentanți ai diferitelor grupuri parlamentare din […]

Read More → Seminarul de formare a liderilor parlamentari (Ciudad de Mexico, 25-28 noiembrie 2019)

La sesiune au participat delegații parlamentare din 149 de țări membre ale UIP. Din cei aproximativ 750 de parlamentari prezenți, 63 au fost președinți și 57 vicepreședinți de parlamente. Din delegația României, condusă de dna senator Silvia-Monica Dinică, au făcut parte dnii deputați Dumitru Gherman, Florin Popa, Andrei Daniel Gheorghe și Slavoliub Adnagi. În plenul […]

Read More → Cea de-a 141-a Adunare a UIP și reuniunile asociate (Belgrad, 12-17 octombrie 2019)

Tema conferinței organizate de UIP şi Congresul Național (parlamentul) al Republicii Paraguay s-a intitulat Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și consolidarea statutului tinerilor prin creșterea bunăstării. Evenimentul a reunit 100 de tineri parlamentari din diferite țări ale lumii. GRUI a fost reprezentat de dna deputat Viorela Ionela Dobrică, vicepreședinte al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi […]

Read More → Cea de-a șasea Conferință Mondială a Tinerilor Parlamentari (Asuncion, Paraguay, 9-10 septembrie 2019)