Buletin informativ GRUI

Evenimentul, organizat de UIP în cooperare cu reţeaua Parlamentari pentru Dezarmare şi Neproliferare Nucleară, World Future Council şi Youth Fusion, a făcut parte din seria de acțiuni parlamentare care promovează participarea egală a bărbaților și femeilor la inițiativele de dezarmare, inspirate din recomandările publicației UIP Asigurarea viitorului nostru comun – un ghid pentru acțiunea parlamentară […]

Read More → Reuniunea parlamentară online cu tema ”Leadership feminin, perspectivă şi abordări de gen în acţiunile de dezarmare” (1 decembrie 2022)

La reuniune a participat deputata Cristina-Elena Dinu, membră a Comitetului Director al GRUI, vicepreședintă a Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților. Evenimentul a avut la bază Raportul parlamentar mondial 2022 al UIP-PNUD, cu tema Implicarea publicului în activitățile parlamentului, și s-a înscris în suita acțiunilor care urmăresc transpunerea în practică a rezoluției Realizarea […]

Read More → Reuniunea parlamentară on line cu tema ”Implicarea publicului pentru realizarea acoperirii universale cu servicii de sănătate” (3 noiembrie 2022)

La lucrări au participat delegații parlamentare din 120 de țări, reprezentanți ai unor adunări parlamentare cu statut de membru asociat sau observator, oficiali din partea ONU și a altor organizații internaționale (însumând peste 1000 de participanți). 35% dintre parlamentarii prezenți au fost femei, aspect ce confirmă angajamentul de decenii al UIP în privința egalității de […]

Read More → Cea de-a 145-a Adunare a UIP și reuniunile asociate (Kigali, Rwanda, 11-15 octombrie 2022)

Discuțiile dintre cei doi oficiali au avut loc cu ocazia participării președintelui UIP, în calitate de invitat special, la primul Forum internațional al parlamentarilor și reprezentanților din sectorul privat, cu tema Reducerea decalajului digital – o agendă mondială pentru viitorul digital (1 octombrie 2022), eveniment ce a avut loc în marja Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a […]

Read More → Întrevederea senatoarei Silvia-Monica Dinică, vicepreședintă a GRUI, cu Duarte Pacheco, președintele Uniunii Interparlamentare, în marja Conferinței Plenipotențiarilor UIT 2022 (30 septembrie 2022)

31La reuniune a participat o delegație a GRUI formată din Zakarias Zoltán, deputat, membru al Biroului Executiv al GRUI, Ioan Cupșa, deputat, și Sorin-Cristian Mateescu, senator, membri ai Comitetului Director al GRUI. Organizată de UIP împreună cu Universitatea din Hull, reuniunea face parte din categoria evenimentelor incluse în mod tradiţional în programul anual al activităţilor […]

Read More → A 15-a Reuniune a parlamentarilor și experților în probleme parlamentare (Wroxton College, Oxfordshire, 30-31 iulie 2022)

Ediția 2022 a Forumului politic la nivel înalt al ONU privind dezvoltarea durabilă (HLPF) a fost organizată în perioada 5-18 iulie 2022, sub auspiciile Consiliului Economic și Social al Națiunilor Unite, și a avut tema generală Să reconstruim mai bine după COVID-19, promovând, în același timp, implementarea integrală a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. În […]

Read More → Forumul politic la nivel înalt al Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (segmentul ministerial) și evenimentele asociate (New York, 13-15 iulie 2022)

La evenimentul organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) în colaborare cu Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), au participat senatorii Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației, și Eugen-Remus Negoi, vicepreședinte al Comisiei permanente […]

Read More → Segmentul la nivel înalt al Summit-ului Mondial pentru Societatea Informațională – WSIS (Geneva, 30 mai – 3 iunie 2022)

La reuniunea organizată de UIP și Marea Adunare Națională a Republicii Turcia au participat delegații parlamentare din peste 50 de țări de pe toate continentele,  reprezentanți ai Înaltului Comisiariat ONU pentru Refugiați și ai Organizației Internaționale pentru Migrație, ai societății civile și mediului academic, precum și membri ai Executivului din țara gazdă.  Delegația Parlamentului României […]

Read More → Conferința parlamentară mondială cu tema „Parlamentele și Compactele globale privind migrația și refugiații” (Istanbul, 20-21 iunie 2022)

Evenimentul, organizat de UIP  și Camera Reprezentaților din Parlamentul egiptean, a reunit peste 170 de tineri parlamentari din 60 de țări și a avut tema generală Tinerii parlamentari pentru acțiune climatică. Delegația GRUI a fost formată din deputații Ileana Cristina Dumitrache, Bogdan-Gruia Ivan și Alexandru Popa. În deschiderea lucrărilor s-au adresat participanților: Hanafy Ali Gibaly, […]

Read More → A opta Conferinţă mondială a tinerilor parlamentari (Sharm el-Sheikh, 15-16 iunie 2022)

La evenimentele de lansare, desfășurate în format virtual, au participat deputații Cristina-Elena Dinu și Daniel Florea, membri ai Comitetului Director al GRUI. Organizată de UIP și PNUD în parteneriat cu Agora Parliamentary Development Community of Practice, acțiunea a avut ca scop prezentarea elementelor de conținut ale noii publicații, cu accent pe principalele recomandări. Programul a […]

Read More → Lansarea publică a Raportului parlamentar mondial 2022 cu tema „Implicarea publicului în activitățile parlamentului” (30 – 31 mai 2022)