Buletin informativ GRUI

Evenimentul, organizat de UIP şi Adunarea Națională a Republicii Azerbaidjan, a avut tema generală Promovarea durabilității, protejarea intereselor generațiilor viitoare. GRUI a fost reprezentat de dl deputat Costel Alexe, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților. În deschiderea lucrărilor, s-au adresat participanților: dl Ogtay Asadov, președintele parlamentului azer; dna Gabriela Cuevas […]

Read More → Cea de-a cincea Conferință Mondială a Tinerilor Parlamentari (Baku, 14-15 decembrie 2018)

Din delegația GRUI au făcut parte: dl senator Derzsi Ákos, membru al Biroului Executiv al GRUI, secretar al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi, membru al Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială din Senat; dl deputat Gheorghe-Dănuț Bogdan, membru al Comitetului Director al GRUI, secretar al Comisiei pentru mediu și […]

Read More → Reuniunea parlamentară cu ocazia Conferinței Națiunilor Unite privind schimbările climatice – COP 24 (Cracovia, 9 decembrie 2018)

Conferința parlamentară, organizată de UIP în colaborare cu Camera Reprezentanților și Camera Consilierilor din Regatul Maroc, a precedat Conferința interguvernamentală la nivel înalt (Marrakesh, 10-11 decembrie 2018) convocată în vederea adoptării Compactului global pentru o migrație sigură, ordonată și reglementată. În aceeași perioadă, Regatul Maroc a găzduit și cel de-al XI-lea Summit al Forumului Global […]

Read More → Conferința parlamentară internațională privind migrația (Rabat, 6-7 decembrie 2018)

La sesiunea 2018,  organizată de UIP şi Parlamentul European, au participat peste 200 de delegați, membri ai parlamentelor naționale, europarlamentari, reprezentanți ai adunărilor parlamentare cu statut de membru asociat al UIP, oficiali ai OMC și reprezentanți ai unor instituții internaționale, experți, membri ai corpului diplomatic. Din delegația parlamentară română au făcut parte dnii deputați Nicolae-Miroslav […]

Read More → Conferința parlamentară privind OMC (Geneva, 6-7 decembrie 2018)

La cea de-a opta ediţie a Conferinţei cu tema Parlamente, tehnologie și inovare, au participat aproximativ 250 de participanți reprezentând delegații din 60 de parlamente membre ale UIP. GRUI a fost reprezentat de o delegație formată din dl deputat Ștefan Mușoiu, vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri europene, membru al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea […]

Read More → Conferinţa mondială 2018 e-Parlament (Geneva, 3-5 decembrie 2018)

Organizat de Uniunea Interparlamentară (UIP) și Knesset (parlamentul israelian), evenimentul s-a înscris în contextul demersurilor UIP de implicare a parlamentelor în problematica dezvoltării durabile, inclusiv dintr-o perspectivă regională. Au participat delegații parlamentare din țări membre ale Grupului geopolitic 12 Plus (care reunește legislative din statele europene) și din Asia de Est. România a fost reprezentată […]

Read More → Seminarul regional al UIP privind realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (Ierusalim, 20-22 noiembrie 2018)

 La sesiune au fost prezente delegații parlamentare din 145 de țări, reprezentanți ai unor adunări parlamentare internaționale cu statut de membru asociat sau de observator, reprezentanți ai programelor și agențiilor din sistemul Națiunilor Unite și ai altor organizații internaționale. Programul a inclus dezbateri în plenul Adunării, reuniuni ale organelor directoare și specializate, întâlniri ale grupurilor […]

Read More → Cea de-a 139-a Adunare a UIP și reuniunile asociate (Geneva, 13-18 octombrie 2018)

Cel de-al patrulea seminar regional al UIP pe problematica dezvoltării durabile, destinat parlamentelor din Europa Centrală și de Est și Asia Centrală, a fost organizat în cooperare cu  Adunarea Națională a Republicii Serbia. La eveniment au participat parlamentari, experți ONU, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai societății civile.  Parlamentul României a fost reprezentat de dl senator […]

Read More → Seminarul regional cu tema Cooperarea parlamentară pentru dezvoltarea durabilă: combaterea sărăciei și promovarea serviciilor de sănătate (Belgrad, 24-25 mai 2018)

Dna deputat Bianca-Miruna Gavriliță, membră a Comitetului Director al GRUI, membră a Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților și dl senator Emanuel-Gabriel Botnariu, membru al GRUI, membru al Comisiilor pentru sănătate publică și, respectiv, pentru drepturile omului, culte și minorități din Senat, au făcut parte din delegația naţională a României la cea de-a […]

Read More → Reuniunea anuală 2018 a Adunării Mondiale a Sănătății şi briefingul parlamentar (Geneva, 23-25 mai 2018)

La sesiune au participat parlamentari din 148 de țări, reprezentanți ai unor adunări și foruri parlamentare cu statut de membru asociat sau de observator, înalți oficiali ONU, experți și reprezentanți ai unor organizații și foruri internaționale. Din delegația GRUI au făcut parte: dl senator Derzsi Ákos, membru al Biroului Executiv al GRUI, membru al Consiliului […]

Read More → Cea de-a 138-a Adunare a UIP și reuniunile asociate (Geneva, 23-28 martie 2018)