Buletin informativ GRUI

Buletin informativ
realizat de Secretariatul Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
cu sprijinul Direcţiei Generale Cooperare Parlamentară Externă a Senatului
şi al Direcţiei Generale Afaceri Externe și Protocol a Camerei Deputaţilor

Coordonator: Senator Ioan Stan, preşedintele Grupului Român al Uniunii Interparlamentare
Colectiv redacţional: Cristina Dumitrescu, Luminiţa Teodorel, Anca Bradu

CONTACT:

Secretariatul Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

Adresa: Senatul României, Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Bucureşti, Sector 5
Tel./Fax: + 4 021.311.32.23; Tel: + 4 021.414.25.85; + 4 021.414.25.65

Email: grui@senat.rocristina.dumitrescu@senat.ro

Web site UIP: www. ipu.org