Buletin informativ GRUI

Cea de-a treia ediție a Raportului parlamentar mondial, realizată de UIP în parteneriat cu PNUD, examinează relația dintre parlamente și cetățenii pe care îi reprezintă, evidențiază problemele care persistă în acest domeniu și căile prin care pot fi soluționate și oferă o foaie de parcurs pentru creșterea implicării cetățenilor, venind astfel în sprijinul unor parlamente […]

Read More → Raportul parlamentar mondial 2022 cu tema „Implicarea publicului în activitățile parlamentului”

Realizat de UIP în colaborare cu OMS, ghidul descrie rolul parlamentelor în promovarea măsurilor de consolidare a pregătirii pentru situații de urgență și a securității sanitare. În 2020 și 2021, pandemia de COVID-19 a pus presiuni severe asupra pregătirii pentru situații de urgență, atât la nivel global, cât și național. Pe măsură ce maladia s-a […]

Read More → Ghidul UIP cu tema „Consolidarea pregătirii pentru situații de urgență sanitară: Regulamentul sanitar internațional (2005)”

Grupul s-a reunit în format hibrid, cu ocazia celei de-a 144-a sesiuni a UIP, pentru a continua dezbaterile în vederea finalizării proiectului Cartei etice a UIP privind utilizarea științei și tehnologiei. Documentul propune un set de principii și linii directoare menite să garanteze că cercetarea științifică și noile tehnologii respectă drepturile omului și demnitatea umană și […]

Read More → Participarea senatoarei Silvia-Monica Dinică la reuniunea Grupului de lucru al UIP pentru știință și tehnologie (22 martie 2022)

Conform studiului, ponderea femeilor în parlamentele naționale a crescut cu 0,6% în 2022 față de 2021, de la 25,5% la 26,1%, similar ritmului de creștere înregistrat în precedenții doi ani. În urma alegerilor parlamentare organizate în 48 de țări în 2021, 28,6% din locuri au fost ocupate de femei, reprezentând o ameliorare semnificativă comparativ cu […]

Read More → Raportul „Femeile în parlament 2021”

Deși parlamentele sunt din ce în ce mai conștiente de rolul lor în finanțarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, recomandările și informațiile în domeniu s-au concentrat până acum, în mare măsură, pe implicarea guvernelor și a altor actori, precum investitorii din sectorul privat, punând mai puțin accentul pe contribuția parlamentarilor și pe cunoștințele în materie pe care […]

Read More → Ghidul ”Bugetarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile: linii directoare pentru parlamentari”

În 2019, Uniunea Interparlamentară a adoptat rezoluția cu tema Combaterea schimbărilor climatice, prin care recomandă parlamentelor naționale să includă politicile privind reducerea riscului de dezastre în strategiile naționale pentru realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) și implementarea Acordului de la Paris. Publicația subliniază importanța reducerii riscurilor de dezastre și recomandă acțiuni pe care parlamentarii le pot […]

Read More → Ghidul pentru parlamentari ”Reducerea riscurilor de dezastre în vederea realizării Obiectivelor Dezvoltării Durabile”

Egalitatea în fața legii este crucială pentru respectarea egalității de gen, iar legile statului trebuie să asigure, să apere și să respecte drepturile femeilor și fetelor. Legile care discriminează femeile şi neagă egalitatea dintre femei și bărbați subminează încrederea femeilor și fetelor în societate și dau semnalul că discriminarea de gen este acceptabilă, normală și […]

Read More → Ghidul pentru parlamentari ”Integrarea dimensiunii de gen în activitatea legislativă”

Comitetul UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor a investigat în anul 2021 cazurile a 673 de parlamentari din 44 de țări, cărora li s-au încălcat drepturile. Din totalul cazurilor: 550 sunt bărbați și 123 sunt femei; 439 sunt membri ai opoziției, 176 fac parte din majoritate și 58 sunt independenți. În clasamentul general al regiunilor în […]

Read More → Încălcări ale drepturilor omului ale parlamentarilor în anul 2021 – Infografic

Alegerea dnei senator Silvia-Monica Dinică în noua structură a UIP a avut loc cu ocazia celei de-a 142-a Adunări, la propunerea Grupului geopolitic 12 Plus, din care face parte România.  Alcătuit din 21 de parlamentari de pe toate continentele, Grupul pentru știință și tehnologie va contribui la transpunerea în practică a obiectivelor UIP în domeniu, […]

Read More → Alegerea doamnei senator Silvia-Monica Dinică în calitate de membră a Grupului UIP pentru știință și tehnologie

În ședința comună din 11 mai 2021, Senatul și Camera Deputaților au aprobat reconstituirea celor 100 de grupuri parlamentare de prietenie din legislatura precedentă, cu următoarea structură: 41 de grupuri de prietenie alcătuite din 20 de membri, cu: Africa de Sud, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, RP Chineză, Cipru, Confederaţia Elveţiană, Republica Coreea, […]

Read More → Grupurile parlamentare de prietenie reconstituite în legislatura 2020-2024