Buletin informativ GRUI

La 30 iunie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Parlamentarismului, Uniunea Interparlamentară (UIP) a marcat  cea de-a 130-a aniversare. Fondată în anul 1889 de un grup de parlamentari care militau pentru promovarea păcii prin intermediul diplomației și dialogului parlamentar, UIP a devenit astăzi organizația mondială a parlamentelor naționale. În prezent, UIP reunește 179 de parlamente, […]

Read More → Cea de-a 130-a aniversare a UIP

În şedinţa comună din 26 iunie 2019, Senatul şi Camera Deputaţilor au aprobat constituirea a patru noi grupuri parlamentare de prietenie, alcătuite din câte 10 parlamentari (senatori și deputați), cu: Regatul Cambodgiei, Republica Kârgâză, Republica Tadjikistan și Republica Uzbekistan. Componența Birourilor executive, pentru fiecare din cele patru grupuri, este următoarea: Grupul parlamentar de România – […]

Read More → Constituirea unor noi grupuri parlamentare de prietenie

Lansat, ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, raportul oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor și obstacolelor înregistrate de femei în parlament, în urma alegerilor din anul 2018. Publicația prezintă date privind ponderea femeilor în parlamentele naționale, informații despre femeile ce dețin funcția de președinți de parlamente și despre femeile candidate, […]

Read More → Raportul Femeile în parlament în 2018: o retrospectivă a anului trecut

Realizată în colaborare cu UN Women, harta oferă o radiografie globală a prezenței femeilor în parlamente și guverne la 1 ianuarie 2019. Sunt prezentate date și statistici despre: ponderea femeilor în parlamentele naţionale, femeile care ocupă cele mai înalte poziţii în stat (şef de stat şi/sau de guvern, preşedinte de parlament sau de cameră parlamentară, […]

Read More → Harta Femeile în politică

Realizat pe baza sondajelor efectuate în peste 200 de legislative din 150 de țări, raportul a fost lansat cu ocazia celei de-a cincea ediții a Conferinței Mondiale a Tinerilor Parlamentari (Baku, 14-15 decembrie 2018). Conform datelor prezentate : peste 30% dintre parlamentele monocamerale sau camerele inferioare nu au niciun membru cu vârsta de până la […]

Read More → Participarea tinerilor în parlamentele naționale – raport 2018

Realizată pe baza cazurilor aflate pe agenda Comitetului UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor în anul 2018, harta oferă o privire de ansamblu, la nivel global, asupra situației parlamentarilor cărora le-au fost încălcate drepturile omului. Conform statisticii UIP, un număr de 564 de parlamentari (dintre care 450 bărbați și 114 femei) din 43 de țări […]

Read More → Încălcarea drepturilor omului ale parlamentarilor – hartă 2018

Raportul, realizat de UIP în colaborare cu Națiunile Unite, a fost lansat în luna decembrie, la Geneva, cu ocazia Conferinței mondiale e-Parlament și este al cincilea din seria de publicații care analizează relația dintre parlamente și Tehnologiile Informației și Comunicațiilor (TIC). Bazat pe două studii la care au participat 114 camere parlamentare din 85 de […]

Read More → E-Parlament – raport mondial 2018

În continuarea eforturilor pentru prevenirea noilor cazuri de apatridie și rezolvarea cazurilor de durată, UIP și Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) au lansat a treia ediție a Ghidului pentru parlamentari intitulat Bune practici în legislația națională pentru prevenirea și reducerea apatridiei. Statutul de apatrid are drept consecință imposibilitatea de a beneficia de drepturile fundamentale, […]

Read More → Bune practici în legislația națională pentru prevenirea și reducerea apatridiei – ghid UIP

Studiul, realizat de Uniunea Interparlamentară (UIP) și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), scoate în evidență faptul că actele de sexism, abuz și violență împotriva femeilor sunt larg răspândite în parlamentele din Europa. Publicația a fost lansată cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor – 25 noiembrie 2018. Având la bază interviuri la […]

Read More → Sexism, hărțuire și violența împotriva femeilor parlamentare în Europa – studiu regional

Marți, 9 octombrie 2018, la Senat, membri ai Comitetului Director al GRUI și ai Grupului parlamentar de prietenie România-Australia au avut o întrevedere cu delegația condusă de dl senator Ian Macdonald, președintele Comisiei comune pentru relații externe, apărare și comerț din Parlamentul Australiei. Din delegație au mai făcut parte: dna deputat Jane Prentice și dl […]

Read More → Întrevederea membrilor Comitetului Director al GRUI și a membrilor Grupului parlamentar de prietenie România-Australia cu o delegație parlamentară australiană (București, 9 octombrie 2018)