Buletin informativ GRUI

Munții reprezintă ecosisteme vitale pentru oameni și planetă. Ei asigură resursele de apă pentru jumătate din populația lumii și sunt caracterizați de o mare biodiversitate. În același timp, munții sunt puternic afectați de consecințele schimbărilor climatice, precum topirea ghețarilor, creșterea riscului de dezastre naturale sau modificări ale regimului de precipitații, iar aceste efecte se propagă […]

Read More → Abordarea schimbărilor climatice din regiunile muntoase: oportunități pentru acțiunea parlamentară

La acest eveniment, care a fost organizat sub egida Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, cu sprijinul Autorității de reglementare din Emiratele Arabe Unite, a participat senatorul Marius Humelnicu, membru al Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, secretar al Biroului Permanent al Senatului. Pe ordinea de zi au figurat teme de interes global din domeniul […]

Read More → Conferința Mondială de Radiocomunicații – WRC 23 (Dubai, 29 noiembrie – 2 decembrie 2023)

Din delegația GRUI prezentă la eveniment au făcut parte senatorii Silvia-Monica Dinică, vicepreședintă a GRUI, președinta Comisiei pentru știință, inovare și tehnologie, Ion Marcel Vela, membru al Comitetului Director al GRUI, președintele Comisiei speciale comune de control parlamentar specializat al EUROPOL, vicepreședintele Comisiei pentru politică externă, și Laura-Mihaela Moagher, membră a GRUI, secretar al Comisiei […]

Read More → Conferința ONU privind schimbările climatice-COP28 (Dubai, 1-6 decembrie 2023)

Realizată de UIP în parteneriat cu OHCHR, publicația sprijină parlamentele în demersurile de integrare a drepturilor omului în activitatea lor și, în același timp, evidențiază rolul de apărători ai drepturilor omului, pe care parlamentarii trebuie să și-l asume în raport cu cetățenii.  Setul de instrumente este relevant pentru parlamente din toate sistemele politice, indiferent de […]

Read More → Parlamentele și drepturile omului – un set de instrumente de autoevaluare

Publicat de UIP în parteneriat cu Asociația Secretarilor Generali de Parlamente (ASGP), ghidul are rolul de a informa și educa parlamentele în legătură cu provocările și oportunitățile legate de utilizarea instrumentelor digitale, oferind o serie de exemple și bune practici în domeniu. Publicația se bazează pe date și informații culese de la 52 de camere […]

Read More → Ghidul privind transformarea digitală în parlamente

Aflat la cea de-a cincea ediție, raportul prezintă, în prima sa parte, situația prezenței tinerilor în parlamentele naționale, furnizând cele mai recente date despre procentul de tineri parlamentari cu vârste sub 30, 40 și 45 de ani și o imagine sintetică a progreselor și obstacolelor în ceea ce privește reprezentarea tinerilor, în perioada care a […]

Read More → Raportul privind participarea tinerilor în parlamentele naționale – 2023

Publicația include un set de 25 de indicatori utili parlamentelor care își propun să facă o autoevaluare a capacității lor instituționale în raport cu standardele democratice recunoscute. Setul de indicatori este în strânsă legătură cu cel de-al 16-lea Obiectiv al Dezvoltării Durabile (ODD 16) – Pace, justiție și instituții eficiente, și în special cu două […]

Read More → Indicatori pentru parlamente democratice

La sesiune a particiat senatorul Eugen Remus Negoi, membru al Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. Programul a inclus dezbateri de politică generală în care statele membre au prezentat declarații naționale, un segment la nivel înalt, o reuniune a miniștrilor educației, reuniuni ale comisiilor UNESCO ș.a. Pe agenda sesiunii s-au […]

Read More → Cea de a 42-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO și Adunarea Generală a statelor părți la Convenția Patrimoniului Mondial (Paris, 21-23 noiembrie 2023)

În anul 2023, Comitetul UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor a investigat cazurile a 762 de parlamentari (152 de bărbați și 610 femei) din 47 de țări, cărora le-au fost încălcate drepturile. Dintre aceștia, 617 sunt membri ai opoziției, 85 aparțin majorității parlamentare, iar 60 sunt independenți. În clasamentul pe regiuni, majoritatea cazurilor de parlamentari care […]

Read More → Încălcări ale drepturilor omului ale parlamentarilor în anul 2023 – infografic

Datele de la finalul anului 2023 privind reprezentarea tinerilor în parlamentele naționale arată că, la nivel mondial, 13 state au instituit cote pentru tineri, comparativ cu anul 2021, când doar 9 state aveau astfel de cote. Infograficul UIP arată că: în 39% din parlamentele lumii nu există tineri cu vârste sub 30 de ani; în […]

Read More → Participarea tinerilor în parlamentele naționale – infografic