Buletin informativ GRUI

La 30 iunie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Parlamentarismului, Uniunea Interparlamentară (UIP) a marcat  cea de-a 130-a aniversare. Fondată în anul 1889 de un grup de parlamentari care militau pentru promovarea păcii prin intermediul diplomației și dialogului parlamentar, UIP a devenit astăzi organizația mondială a parlamentelor naționale. În prezent, UIP reunește 179 de parlamente, […]

Read More → Cea de-a 130-a aniversare a UIP

În şedinţa comună din 26 iunie 2019, Senatul şi Camera Deputaţilor au aprobat constituirea a patru noi grupuri parlamentare de prietenie, alcătuite din câte 10 parlamentari (senatori și deputați), cu: Regatul Cambodgiei, Republica Kârgâză, Republica Tadjikistan și Republica Uzbekistan. Componența Birourilor executive, pentru fiecare din cele patru grupuri, este următoarea: Grupul parlamentar de România – […]

Read More → Constituirea unor noi grupuri parlamentare de prietenie

Lansat, ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, raportul oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor și obstacolelor înregistrate de femei în parlament, în urma alegerilor din anul 2018. Publicația prezintă date privind ponderea femeilor în parlamentele naționale, informații despre femeile ce dețin funcția de președinți de parlamente și despre femeile candidate, […]

Read More → Raportul Femeile în parlament în 2018: o retrospectivă a anului trecut

Realizată în colaborare cu UN Women, harta oferă o radiografie globală a prezenței femeilor în parlamente și guverne la 1 ianuarie 2019. Sunt prezentate date și statistici despre: ponderea femeilor în parlamentele naţionale, femeile care ocupă cele mai înalte poziţii în stat (şef de stat şi/sau de guvern, preşedinte de parlament sau de cameră parlamentară, […]

Read More → Harta Femeile în politică

Evenimentul a fost organizat de UIP în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, și s-a adresat comisiilor de specialitate din parlamentele membre ale UIP. Din partea GRUI, a participat dl senator Ioan Cristina, membru al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat. Lucrările au fost […]

Read More → Seminarul UIP cu tema ”Angajamentul parlamentar în domeniul drepturilor omului: identificarea de bune practici și de noi oportunități de acțiune” (Geneva, 24-26 iunie 2019)

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu parlamentul portughez și s-a adresat țărilor membre ale Grupului geopolitic 12 Plus, ca parte a demersurilor UIP de mobilizare a acțiunii parlamentelor în sprijinul dezvoltării durabile, inclusiv dintr-o perspectivă regională. GRUI a fost reprezentat de o delegație formată din dl senator Ion Marcel Vela, membru al Comitetului Director […]

Read More → Seminarul regional al UIP cu tema Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (Lisabona, 5-6 iunie 2019)

În perioada 20-23 mai a.c., dl senatorLászló Attila, membru al GRUI, președintele Comisiei pentru sănătate publică din Senat, a participat, în calitate de membru al delegației naţionale a României, la cea de-a 72-a sesiune a Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva.  precum şi la evenimentul parlamentar organizat de UIP și OMS în marja Adunării, […]

Read More → Briefingul parlamentar organizat de UIP cu ocazia sesiunii anuale 2019 a Adunării Mondiale a Sănătății (Geneva, 23 mai 2019 )

La sesiune au participat delegații parlamentare din 147 de țări, reprezentanți ai adunărilor parlamentare cu statut de membru asociat sau de observator, ai programelor și agențiilor din sistemul ONU, ai altor organizații internaționale, guvernamentale și neguvernamentale. Programul a inclus dezbateri în plenul Adunării, reuniuni ale organelor directoare și specializate, întâlniri ale grupurilor geopolitice, paneluri tematice […]

Read More → Cea de-a 140-a Adunare a UIP și reuniunile asociate (Doha, 5-10 aprilie 2019)

În ziua de 13 martie a avut loc, la sediul Naţiunilor Unite din New York, reuniunea parlamentară anuală cu ocazia celei de-a 63-a sesiuni a Comisiei Naţiunilor Unite pentru Statutul Femeilor (CSF), Organizată de UIP în colaborare cu Entitatea ONU pentru Egalitate de Gen şi Consolidarea Statutului Femeii (UN WOMEN), reuniunea s-a intitulat Investiția în […]

Read More → Reuniunea UIP din marja celei de-a 63-a Sesiuni a Comisiei ONU pentru Statutul Femeilor şi evenimentele asociate (New York, 12-14 martie 2019)

Ediția 2019 a Audierilor Parlamentare a avut tema Provocările emergente ale multilateralismului: răspunsul parlamentarilor. Din delegația GRUI au făcut parte dna deputat Georgeta-Carmen Holban, membră a Comisiei pentru sănătate și familie, și dnii deputați Vasile Gudu, membru al Comisiei pentru afaceri europene și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, și Ștefan-Alexandru […]

Read More → Audierile Parlamentare la Naţiunile Unite (New York, 21-22 februarie 2019)