Buletin informativ GRUI

Consecințele pandemiei de COVID-19 și eforturile de limitare a acesteia au condus la una dintre cele mai grave recesiuni din istoria recentă, caracterizată, printre altele, de un declin economic în creștere, de reducerea schimburilor comerciale, diminuarea veniturilor populației și disponibilizări masive. În acest context, se impune de urgență elaborarea unor strategii de redresare post-COVID-19 incluzive […]

Read More → Abordări ecologice ale redresării post COVID-19

În anul 2020, Comitetul UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor a investigat cazurile a 552 de parlamentari, din 42 de țări, cărora li s-au încălcat drepturile, majoritatea lor fiind membri ai opoziției. Din cei 552 de parlamentari: 454 sunt bărbați și 98 sunt femei; 371 sunt membri ai opoziției, 80 fac parte din majoritate și 101 […]

Read More → Încălcări ale drepturilor omului ale parlamentarilor în 2020 – cazuri examinate de Comitetul UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor

Administrațiile parlamentare, însărcinate cu asigurarea funcțiilor organizatorice, curente, bugetare și tehnice ale parlamentelor, joacă un rol esențial în buna funcționare a acestor instituții, cu ajutorul serviciilor administrative de specialitate pe care le pune la dispoziție și al memoriei instituționale. Studiul comparativ oferă o imagine globală a administrațiilor parlamentare, realizată pe baza informațiilor culese în ultimii […]

Read More → Studiu comparativ privind administrația parlamentară

Realizată de UIP și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, publicația vine în sprijinul parlamentelor, parlamentarilor și staff-ului parlamentar implicați în domeniul cooperării pentru dezvoltare, propunându-le o abordare comună și recomandări de măsuri ce pot fi adoptate pentru utilizarea cât mai eficientă a asistenței și resurselor de dezvoltare. În esență, liniile directoare urmăresc familiarizarea parlamentarilor și […]

Read More → Linii directoare pentru consolidarea participării și contribuției parlamentelor la o cooperare eficientă pentru dezvoltare

Realizată în colaborare cu UN Women, harta oferă o radiografie globală a prezenței femeilor în parlamente și guverne la 1 ianuarie 2020. Sunt prezentate date și statistici despre: ponderea femeilor în parlamentele naţionale; femeile care ocupă cele mai înalte poziţii în stat (şef de stat şi/sau de guvern, preşedinte de parlament sau de cameră parlamentară, […]

Read More → Harta „Femeile în politică – 2020”

Lucrarea a fost realizată în colaborare cu Parteneriatul pentru sănătatea mamei, nou-născutului și copilului. Pornind de la premiza că sănătatea este un drept fundamental, iar accesul la servicii de sănătate de calitate condiționează exercitarea tuturor celorlalte drepturi ale omului, ghidul propune o serie de măsuri care pot veni în sprijinul parlamentarilor pentru adoptarea celor mai […]

Read More → Ghidul „Foaie de parcurs privind acțiunile destinate sănătății mamei, copiilor și adolescenților”

Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor înregistrate de femei în parlament, la un sfert de secol de la cea de-a patra Conferință mondială a Națiunilor Unite privind femeile (Beijing, 1995). Este evidențiat faptul că, pe parcursul ultimilor 25 de ani, așteptările cu privire la participarea femeilor în politică au devenit din ce în […]

Read More → Raportul „Femeile în parlament: 1995-2020 – o retrospectivă a ultimilor 25 de ani”

Ghidul oferă sfaturi și informații practice pentru aplicarea Principiilor comune ale asistenței pentru parlamente, în cadrul demersurilor de perfecționare a activității legislativelor. Adoptate de UIP în 2014, Principiile comune reprezintă un set de orientări generale având ca scop creșterea calității activităților de asistență destinate parlamentelor. Până în prezent, și-au exprimat adeziunea la Principiile comune 136 […]

Read More → Ghidul „Punerea în practică a autodezvoltării parlamentare”

Statistica – prezentată de UIP cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor omului (10 decembrie), a fost realizată pe baza cazurilor aflate pe agenda Comitetului UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor în anul 2019. Comitetul a investigat situația a 533 de parlamentari din 40 de țări, victime ale încălcării drepturilor omului, majoritatea cazurilor fiind înregistrate în […]

Read More → Statistica 2019 a situației parlamentarilor cărora le-au fost încălcate drepturile omului

Lucrarea are la bază rezultatul anchetelor realizate de UIP pe tema violenței împotriva femeilor în politică și, în mod special, în parlament.  Ghidul oferă sfaturi și informații practice în atenția parlamentelor și a personalului parlamentar, evidențiind modul în care aceste instituții pot deveni mai sensibile la echilibrul de gen, lipsite de sexism și de abuzuri […]

Read More → Publicația Eliminarea sexismului, hărțuirii și violenței împotriva femeilor în parlament