Buletin informativ GRUI

Statistica – prezentată de UIP cu ocazia Zilei internaționale a drepturilor omului (10 decembrie), a fost realizată pe baza cazurilor aflate pe agenda Comitetului UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor în anul 2019. Comitetul a investigat situația a 533 de parlamentari din 40 de țări, victime ale încălcării drepturilor omului, majoritatea cazurilor fiind înregistrate în […]

Read More → Statistica 2019 a situației parlamentarilor cărora le-au fost încălcate drepturile omului

Lucrarea are la bază rezultatul anchetelor realizate de UIP pe tema violenței împotriva femeilor în politică și, în mod special, în parlament.  Ghidul oferă sfaturi și informații practice în atenția parlamentelor și a personalului parlamentar, evidențiind modul în care aceste instituții pot deveni mai sensibile la echilibrul de gen, lipsite de sexism și de abuzuri […]

Read More → Publicația Eliminarea sexismului, hărțuirii și violenței împotriva femeilor în parlament

Realizat de UIP în colaborare cu Organizația Internațională a Muncii (OIM), ghidul oferă date, cifre și exemple privind situația celor 24,9 milioane de oameni din întreaga lume (dintre care 17% sunt copii), victime ale muncii forțate, și rolul pe care trebuie să și-l asume parlamentarii pentru eradicarea acestui fenomen. Prima parte a publicației își propune […]

Read More → Ghidul Eliminarea muncii forțate

Lansat, ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, raportul oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor și obstacolelor înregistrate de femei în parlament, în urma alegerilor din anul 2018. Publicația prezintă date privind ponderea femeilor în parlamentele naționale, informații despre femeile ce dețin funcția de președinți de parlamente și despre femeile candidate, […]

Read More → Raportul Femeile în parlament în 2018: o retrospectivă a anului trecut

Realizată în colaborare cu UN Women, harta oferă o radiografie globală a prezenței femeilor în parlamente și guverne la 1 ianuarie 2019. Sunt prezentate date și statistici despre: ponderea femeilor în parlamentele naţionale, femeile care ocupă cele mai înalte poziţii în stat (şef de stat şi/sau de guvern, preşedinte de parlament sau de cameră parlamentară, […]

Read More → Harta Femeile în politică

Realizat pe baza sondajelor efectuate în peste 200 de legislative din 150 de țări, raportul a fost lansat cu ocazia celei de-a cincea ediții a Conferinței Mondiale a Tinerilor Parlamentari (Baku, 14-15 decembrie 2018). Conform datelor prezentate : peste 30% dintre parlamentele monocamerale sau camerele inferioare nu au niciun membru cu vârsta de până la […]

Read More → Participarea tinerilor în parlamentele naționale – raport 2018

Realizată pe baza cazurilor aflate pe agenda Comitetului UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor în anul 2018, harta oferă o privire de ansamblu, la nivel global, asupra situației parlamentarilor cărora le-au fost încălcate drepturile omului. Conform statisticii UIP, un număr de 564 de parlamentari (dintre care 450 bărbați și 114 femei) din 43 de țări […]

Read More → Încălcarea drepturilor omului ale parlamentarilor – hartă 2018

Raportul, realizat de UIP în colaborare cu Națiunile Unite, a fost lansat în luna decembrie, la Geneva, cu ocazia Conferinței mondiale e-Parlament și este al cincilea din seria de publicații care analizează relația dintre parlamente și Tehnologiile Informației și Comunicațiilor (TIC). Bazat pe două studii la care au participat 114 camere parlamentare din 85 de […]

Read More → E-Parlament – raport mondial 2018

În continuarea eforturilor pentru prevenirea noilor cazuri de apatridie și rezolvarea cazurilor de durată, UIP și Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) au lansat a treia ediție a Ghidului pentru parlamentari intitulat Bune practici în legislația națională pentru prevenirea și reducerea apatridiei. Statutul de apatrid are drept consecință imposibilitatea de a beneficia de drepturile fundamentale, […]

Read More → Bune practici în legislația națională pentru prevenirea și reducerea apatridiei – ghid UIP

Studiul, realizat de Uniunea Interparlamentară (UIP) și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), scoate în evidență faptul că actele de sexism, abuz și violență împotriva femeilor sunt larg răspândite în parlamentele din Europa. Publicația a fost lansată cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor – 25 noiembrie 2018. Având la bază interviuri la […]

Read More → Sexism, hărțuire și violența împotriva femeilor parlamentare în Europa – studiu regional