Buletin informativ GRUI

Broșura evidențază principalele recomandări ale instrumentarului Reducerea riscurilor de dezastre în vederea realizării Obiectivelor Dezvoltării Durabile, publicat în 2021 de UIP și Oficiul ONU pentru Reducerea Riscului de Dezastre, și are rolul de a ajuta parlamentele și parlamentarii să inițieze, să consolideze și să monitorizeze progresele realizate în elaborarea și implementarea politicilor de reducere a riscurilor […]

Read More → Broșura ”Reducerea riscurilor de dezastre în vederea realizării Obiectivelor Dezvoltării Durabile”

Se estimează că 41 de milioane de oameni din întreaga lume au murit din cauza bolilor netransmisibile care pot fi evitate, precum diabetul, obezitatea și cancerul. Aceste boli sunt provocate adesea de produse dăunătoare pentru sănătate, precum alcoolul, tutunul și băuturile îndulcite cu zahăr. Utilizarea taxelor pentru produsele dăunătoare sănătății, având ca scop descurajarea consumului, […]

Read More → Ghidul ”Salvarea de vieți și mobilizarea veniturilor”

Realizat pe baza unui studiu la care au participat 123 parlamente din întreaga lume, raportul evidențiază schimbările survenite în metodele de lucru parlamentare după declanșarea pandemiei de COVID-19, prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor. Datele studiului arată că pandemia a fost un catalizator pentru transformarea digitală a legislativelor naționale, reprezentând, în același timp, o provocare serioasă […]

Read More → Raportul mondial e-Parlament 2022 – ”Parlamentele după pandemie”

Informația se află în centrul activității parlamentelor. Serviciile de documentare și bibliotecile parlamentare care oferă la timp informații exacte și imparțiale au un rol esențial în activitatea legislativelor, contribuind la buna fundamentare a deciziilor adoptate de parlamentari. Realizat de UIP şi Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor Bibliotecare, ghidul, aflat la cea de-a treia ediție […]

Read More → Ghidul pentru bibliotecile parlamentare – ediția 2022

Cea de-a treia ediție a Raportului parlamentar mondial, realizată de UIP în parteneriat cu PNUD, examinează relația dintre parlamente și cetățenii pe care îi reprezintă, evidențiază problemele care persistă în acest domeniu și căile prin care pot fi soluționate și oferă o foaie de parcurs pentru creșterea implicării cetățenilor, venind astfel în sprijinul unor parlamente […]

Read More → Raportul parlamentar mondial 2022 cu tema „Implicarea publicului în activitățile parlamentului”

Realizat de UIP în colaborare cu OMS, ghidul descrie rolul parlamentelor în promovarea măsurilor de consolidare a pregătirii pentru situații de urgență și a securității sanitare. În 2020 și 2021, pandemia de COVID-19 a pus presiuni severe asupra pregătirii pentru situații de urgență, atât la nivel global, cât și național. Pe măsură ce maladia s-a […]

Read More → Ghidul UIP cu tema „Consolidarea pregătirii pentru situații de urgență sanitară: Regulamentul sanitar internațional (2005)”

Conform studiului, ponderea femeilor în parlamentele naționale a crescut cu 0,6% în 2022 față de 2021, de la 25,5% la 26,1%, similar ritmului de creștere înregistrat în precedenții doi ani. În urma alegerilor parlamentare organizate în 48 de țări în 2021, 28,6% din locuri au fost ocupate de femei, reprezentând o ameliorare semnificativă comparativ cu […]

Read More → Raportul „Femeile în parlament 2021”

Deși parlamentele sunt din ce în ce mai conștiente de rolul lor în finanțarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, recomandările și informațiile în domeniu s-au concentrat până acum, în mare măsură, pe implicarea guvernelor și a altor actori, precum investitorii din sectorul privat, punând mai puțin accentul pe contribuția parlamentarilor și pe cunoștințele în materie pe care […]

Read More → Ghidul ”Bugetarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile: linii directoare pentru parlamentari”

În 2019, Uniunea Interparlamentară a adoptat rezoluția cu tema Combaterea schimbărilor climatice, prin care recomandă parlamentelor naționale să includă politicile privind reducerea riscului de dezastre în strategiile naționale pentru realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) și implementarea Acordului de la Paris. Publicația subliniază importanța reducerii riscurilor de dezastre și recomandă acțiuni pe care parlamentarii le pot […]

Read More → Ghidul pentru parlamentari ”Reducerea riscurilor de dezastre în vederea realizării Obiectivelor Dezvoltării Durabile”

Egalitatea în fața legii este crucială pentru respectarea egalității de gen, iar legile statului trebuie să asigure, să apere și să respecte drepturile femeilor și fetelor. Legile care discriminează femeile şi neagă egalitatea dintre femei și bărbați subminează încrederea femeilor și fetelor în societate și dau semnalul că discriminarea de gen este acceptabilă, normală și […]

Read More → Ghidul pentru parlamentari ”Integrarea dimensiunii de gen în activitatea legislativă”