Buletin informativ GRUI

Aflat la prima ediție, Forumul, cu tema generală Reducerea decalajului digital – o agendă mondială pentru viitorul digital, a fost organizat la inițiativa Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, cu ocazia Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, găzduită de România în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022. Conferința Plenipotențiarilor este cel mai înalt […]

Read More → Forumul internațional al parlamentarilor și reprezentanților din sectorul privat (București, Palatul Parlamentului, 1 octombrie 2022)

Evenimentul, organizat de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru relația cu UNESCO, a  marcat debutul unei serii de manifestări dedicate aniversării, în 2021, a 65 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – UNESCO. În cadrul deschiderii oficiale, au prezentat alocuțiuni: dna Anca Dana […]

Read More → Masa rotundă cu tema „Patrimoniul mondial UNESCO din România – provocări și soluții” (Palatul Parlamentului, 13 aprilie 2021)

Ediția 2020 a Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO din România a fost marcată de membrii Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO printr-o şedinţă festivă la care a participat on line și dna Simona-Mirela Miculescu, noul Delegat permanent al României pe lângă UNESCO. În alocuțiunea sa, dl deputat Ionel Palăr, preşedintele […]

Read More → Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România – 16 noiembrie 2020

Delegația parlamentară română a fost condusă de dl deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, și a fost formată din dl senator Cornel-Cristian Resmeriță și dnii deputați Sorin Lazăr, Lucian-Eduard Simion și Alfred-Robert Simonis, membri ai Comisiei. Agenda sesiunii a inclus subiecte precum: reforma sistemului de […]

Read More → Cea de-a 14-a sesiune a Comitetului interguvernamental de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial UNESCO (Bogota, 9-14 decembrie 2019)

La Conferință au participat dl senator Vlad-Tudor Alexandrescu, secretar al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, dl senator Ion Ganea și dnii deputați și Silviu Nicu Macovei, membri ai Comisiei (18-23 noiembrie) și dl deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbașa, membru al Comisiei (11-15 noiembrie). În cadrul lucrărilor, a fost stabilit programul […]

Read More → Cea de-a 40-a Conferință generală a UNESCO (Paris, 12-27 noiembrie 2019)

La invitația OMS, la reuniune a participat dl senator Emanuel-Gabriel Botnariu, membru al Comisiei pentru sănătate publică. În contextul demersurilor OMS având ca scop optimizarea recurgerii la operații cezariene, participanții au discutat despre: strategiile legislative, financiare și de reglementare în vederea reducerii numărului de operații cezariene care nu sunt necesare; identificarea modalităților de implicare a […]

Read More → Reuniunea Grupului tehnic consultativ al Organizației Mondiale a Sănătății privind operațiile cezariene (Madrid, 3-4 octombrie 2019)

La eveniment a participat dl senator László Attila, preşedintele Comisiei pentru sănătate publică. Comitetul Regional, organismul decizional la cel mai înalt nivel al celor 53 de state membre ale Regiunii Europene a OMS, se întruneşte o dată pe an, în luna septembrie, într-o sesiune la care participă miniştrii și alți oficiali cu atribuții în domeniul […]

Read More → Cea de-a 69-a sesiune a Comitetului Regional al OMS pentru Europa și la briefingul tehnic privind colaborarea dintre Organizația Mondială a Sănătății și parlamente (Copenhaga, 16-19 septembrie 2019)

Din partea Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO a participat o delegație condusă de dl deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei. Din delegație au făcut parte dnii senatori Alexandru Pereș și Cornel-Cristian Resmeriță și dnii deputați Lucian Simion și Sorin Lazăr, membri ai Comisiei. Sesiunea a prezentat un interes special […]

Read More → Cea de-a 43-a sesiune a Comitetului Patrimoniului Mondial UNESCO și Forumul Managerilor de Situri de Patrimoniu Mondial UNESCO (Baku, 30 iunie – 4 iulie 2019)

La reuniune a participat dl senator Emanuel-Gabriel Botnariu, membru al Comisiei pentru sănătate publică. Participanții au discutat despre obiectivele, sfera tematică, modul de lucru și activitățile unei viitoare rețele europene de parlamentari specializați în domeniul sănătății. Pe agenda reuniunii a figurat și o dezbatere privind acoperirea universală cu servicii de sănătate, având ca reper proiectul […]

Read More → Reuniunea consultativă în pregătirea briefingului tehnic pentru parlamentari cu ocazia celei de-a 69-a sesiuni a Comitetului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa (Copenhaga, 10-11 iulie 2019)

Dl deputat Nicolae Dobrovici-Bacalbașa, membru al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO, a participat la Conferința internațională privind Inteligența Artificială și educația (Beijing, 16-18 mai a.c.), eveniment organizat de UNESCO împreună cu Ministerul Educației și Comisia națională  pentru UNESCO din RP Chineză. Participanții – delegați din peste 120 de […]

Read More → Conferința internațională privind Inteligența Artificială și educația (Beijing, 16-18 mai 2019)