Buletin informativ GRUI

La acest eveniment, care a fost organizat sub egida Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, cu sprijinul Autorității de reglementare din Emiratele Arabe Unite, a participat senatorul Marius Humelnicu, membru al Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială, secretar al Biroului Permanent al Senatului. Pe ordinea de zi au figurat teme de interes global din domeniul […]

Read More → Conferința Mondială de Radiocomunicații – WRC 23 (Dubai, 29 noiembrie – 2 decembrie 2023)

La sesiune a particiat senatorul Eugen Remus Negoi, membru al Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. Programul a inclus dezbateri de politică generală în care statele membre au prezentat declarații naționale, un segment la nivel înalt, o reuniune a miniștrilor educației, reuniuni ale comisiilor UNESCO ș.a. Pe agenda sesiunii s-au […]

Read More → Cea de a 42-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO și Adunarea Generală a statelor părți la Convenția Patrimoniului Mondial (Paris, 21-23 noiembrie 2023)

Parlamentul României a fost reprezentat de senatorul Dănuț Bica, membru al Comisiei permanente a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. Participanții au examinat: activitatea organizației în contextul actualelor provocări globale,  precum schimbările climatice și noile tehnologii; bugetul UNESCO pentru intervalele 2024-2025 și 2026-2029; stadiul implementării rapoartelor și rezoluțiilor organizației. România a marcat un […]

Read More → Cea de a 42-a sesiune a Conferinței Generale UNESCO (Paris, 7-9 noiembrie 2023)

La eveniment a participat senatorul Raoul Adrian Trifan, vicepreședinte al Comisiei pentru comunicații, tehnologia informației și inteligență artificială din Senat. Principalele subiecte de pe agenda de lucru a sesiunii au fost: proiectul noului sediu UIT din Geneva, propunerile regiunii CSI pentru funcțiile din cadrul Grupurilor de lucru și de experți ale Consiliului UIT, pregătirea Conferinței […]

Read More → Sesiunea extraordinară a Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (Geneva, 19-20 octombrie 2023)

Sesiunea a fost precedată de cea de-a patra ediție a Forumului organizațiilor societății civile din cadrul Convenției, care a avut loc în data de 5 iunie a.c. Prin adoptarea, în 2005, a Convenției pentru protecția și promovarea diversității expresiilor culturale, comunitatea mondială a recunoscut în mod oficial natura duală, culturală și economică, a expresiilor culturale […]

Read More → Cea de a noua Sesiune a Statelor Părți la Convenția UNESCO privind protejarea și promovarea diversității expresiilor culturale (Paris, 6-8 iunie 2023)

Summit-ul a fost co-organizat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în strânsă colaborare cu alte organizații din sistemul Națiunilor Unite. Summit-ul Mondial pentru Societatea Informațională (World Summit of Information – WSIS), […]

Read More → Summit-ul Mondial pentru Societatea Informațională (Geneva, 13-17 martie 2023)

Aflat la prima ediție, Forumul, cu tema generală Reducerea decalajului digital – o agendă mondială pentru viitorul digital, a fost organizat la inițiativa Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, cu ocazia Conferinței Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, găzduită de România în perioada 26 septembrie-14 octombrie 2022. Conferința Plenipotențiarilor este cel mai înalt […]

Read More → Forumul internațional al parlamentarilor și reprezentanților din sectorul privat (București, Palatul Parlamentului, 1 octombrie 2022)

Evenimentul, organizat de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților şi Senatului pentru relația cu UNESCO, a  marcat debutul unei serii de manifestări dedicate aniversării, în 2021, a 65 de ani de la aderarea României la Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură – UNESCO. În cadrul deschiderii oficiale, au prezentat alocuțiuni: dna Anca Dana […]

Read More → Masa rotundă cu tema „Patrimoniul mondial UNESCO din România – provocări și soluții” (Palatul Parlamentului, 13 aprilie 2021)

Ediția 2020 a Zilei Patrimoniului Mondial UNESCO din România a fost marcată de membrii Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO printr-o şedinţă festivă la care a participat on line și dna Simona-Mirela Miculescu, noul Delegat permanent al României pe lângă UNESCO. În alocuțiunea sa, dl deputat Ionel Palăr, preşedintele […]

Read More → Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România – 16 noiembrie 2020

Delegația parlamentară română a fost condusă de dl deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, și a fost formată din dl senator Cornel-Cristian Resmeriță și dnii deputați Sorin Lazăr, Lucian-Eduard Simion și Alfred-Robert Simonis, membri ai Comisiei. Agenda sesiunii a inclus subiecte precum: reforma sistemului de […]

Read More → Cea de-a 14-a sesiune a Comitetului interguvernamental de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial UNESCO (Bogota, 9-14 decembrie 2019)