Buletin informativ GRUI

În continuarea eforturilor pentru prevenirea noilor cazuri de apatridie și rezolvarea cazurilor de durată, UIP și Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați (UNHCR) au lansat a treia ediție a Ghidului pentru parlamentari intitulat Bune practici în legislația națională pentru prevenirea și reducerea apatridiei. Statutul de apatrid are drept consecință imposibilitatea de a beneficia de drepturile fundamentale, […]

Read More → Bune practici în legislația națională pentru prevenirea și reducerea apatridiei – ghid UIP

Studiul, realizat de Uniunea Interparlamentară (UIP) și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), scoate în evidență faptul că actele de sexism, abuz și violență împotriva femeilor sunt larg răspândite în parlamentele din Europa. Publicația a fost lansată cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor – 25 noiembrie 2018. Având la bază interviuri la […]

Read More → Sexism, hărțuire și violența împotriva femeilor parlamentare în Europa – studiu regional

Marți, 9 octombrie 2018, la Senat, membri ai Comitetului Director al GRUI și ai Grupului parlamentar de prietenie România-Australia au avut o întrevedere cu delegația condusă de dl senator Ian Macdonald, președintele Comisiei comune pentru relații externe, apărare și comerț din Parlamentul Australiei. Din delegație au mai făcut parte: dna deputat Jane Prentice și dl […]

Read More → Întrevederea membrilor Comitetului Director al GRUI și a membrilor Grupului parlamentar de prietenie România-Australia cu o delegație parlamentară australiană (București, 9 octombrie 2018)

În ziua de 15 mai, un grup de membri ai Comitetului Director al GRUI a avut o  întrevedere cu delegația parlamentară mexicană condusă de dl deputat Victor Giorgana, președintele Comisiei pentru relații externe a Camerei Deputaților a Statelor Unite Mexicane, care a efectuat o vizită oficială în România, în perioada 14-16 mai. Din delegație au […]

Read More → Întrevederea membrilor Comitetului Director al GRUI cu delegația parlamentară mexicană condusă de dl deputat Victor Giorgana, președintele Comisiei pentru relații externe a Camerei Deputaților a Statelor Unite Mexicane (București, 15 mai 2018)

Ghidul, publicat de UIP și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), prezintă provocările actuale, precum și standardele și obligațiile legale internaționale aplicabile în cazul refugiaților și al altor persoane care au nevoie de protecție internațională. Ghidul pune accent pe crearea și menținerea sistemelor de azil și a mecanismelor care pot permite statelor […]

Read More → Ghidul privind protecția internațională a refugiaților și consolidarea sistemelor de azil ale statelor

Raportul, lansat, ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, oferă o imagine de ansamblu asupra progreselor și obstacolelor înregistrate de femei în parlament, în urma alegerilor din anul 2017. Publicația prezintă date privind ponderea femeilor în parlamentele naționale, informații despre femeile ce dețin funcția de președinți de parlamente și despre femeile candidate, […]

Read More → Raportul Femeile în parlament în 2017: o retrospectivă a anului trecut