Buletin informativ GRUI

Broșura evidențază principalele recomandări ale instrumentarului Reducerea riscurilor de dezastre în vederea realizării Obiectivelor Dezvoltării Durabile, publicat în 2021 de UIP și Oficiul ONU pentru Reducerea Riscului de Dezastre, și are rolul de a ajuta parlamentele și parlamentarii să inițieze, să consolideze și să monitorizeze progresele realizate în elaborarea și implementarea politicilor de reducere a riscurilor de dezastre, la nivel național, regional și local.

Sunt prezentate succint 10 tipuri de acțiuni pe care parlamentarii le pot întreprinde pentru a facilita punerea în aplicare a prevederilor Cadrului  de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre (2015-2030) și realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile. Broșura include și o serie de exemple care ilustrează modul în care aceste acțiuni pot fi adaptate la profilul de risc și geografia specifică unei țări și puse în aplicare la nivel național și regional.