Buletin informativ GRUI

În ziua de 13 martie a avut loc, la sediul Naţiunilor Unite din New York, reuniunea parlamentară anuală cu ocazia celei de-a 63-a sesiuni a Comisiei Naţiunilor Unite pentru Statutul Femeilor (CSF),

Organizată de UIP în colaborare cu Entitatea ONU pentru Egalitate de Gen şi Consolidarea Statutului Femeii (UN WOMEN), reuniunea s-a intitulat Investiția în egalitatea de gen: rolul parlamentelor în asigurarea accesului femeilor și fetelor la protecție socială, servicii publice și infrastructură, având rolul de a contribui, cu o perspectivă parlamentară, la dezbaterile sesiunii CSF cu tema generală Sistemele de protecție socială, accesul la serviciile publice și infrastructura durabilă pentru promovarea egalității de gen și emanciparea femeilor și fetelor.

La reuniune au participat peste 100 de parlamentari, majoritatea femei, din țări de pe toate continentele, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai unor organizații internaționale și non guvernamentale, membri ai corpului diplomatic. Din delegația GRUI au făcut parte: dna deputat Alina Teiș, membră a Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați și a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport; dna deputat Raluca Turcan, membră a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport; dna deputat Lavinia-Corina Cosma, vicepreședintă a Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru pețiții, membră a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Lucrările au fost prezidate de dna Susan Kihika, președintele Biroului Femeilor Parlamentare din UIP, membră a Senatului din Kenya. În deschidere au luat cuvântul președintele UIP, dna Gabriela Cuevas Barron, și directorul executiv adjunct al UN Women, dna Åsa Regnér.

Dezbaterile s-au axat pe rolul care revine parlamentelor în promovarea emancipării femeilor și fetelor, prin asigurarea cadrului necesar aplicării politicilor economice și sociale care contribuie la îmbunătățirea statutului femeilor și la participarea lor în procesele decizionale, la toate nivelurile, precum și prin contracararea multiplelor forme de discriminare cu care se confruntă femeile.

Cu referire directă la tema reuniunii și a sesiunii CSF, participanții au identificat patru căi de acțiuneprin care legislativele se pot asigura că politicile privind protecția socială, serviciile publice și infrastructura vin în sprijinul egalității de gen. Astfel, parlamentele trebuie să aibă în vedere:

  1. adoptarea unui cadru legislativ care să ofere statut legal protecției sociale și proceselor bugetare care integrează dimensiunea de gen;
  1. exercitarea funcției de control asupra activității guvernului pentru a se asigura că protecția socială, serviciile publice și infrastructura sunt proiectate și implementate în conformitate cu nevoile și condițiile reale de viață ale femeilor, și sunt finanțate în mod corespunzător;
  1. creșterea gradului de consultare a cetățenilor, în special a femeilor și a tinerilor, pentru a construi voința politică necesară în sprijinul egalității de gen;
  1. integrarea dimensiunii de gen în propria activitate, prin măsuri care să asigure creșterea numărului de femei parlamentare, reprezentarea echilibrată a acestora în toate structurile parlamentare, de conducere și specializate (inclusiv cele cu atribuții în materie de buget-finanțe), înființarea unor mecanisme parlamentare destinate integrării dimensiunii de gen în parlament.

În marja sesiunii CSF, UIP a co-organizat trei evenimente parlamentare asociate, pe următoarele teme: Sexismul, hărțuirea și violența împotriva femeilor în parlament; Punctul critic în ceea ce privește egalitatea de gen: participarea femeilor în procesul decizional face diferența!; Date privind femeile în politică: unde este egalitatea?