Buletin informativ GRUI

Ediția 2019 a Audierilor Parlamentare a avut tema Provocările emergente ale multilateralismului: răspunsul parlamentarilor.

Din delegația GRUI au făcut parte dna deputat Georgeta-Carmen Holban, membră a Comisiei pentru sănătate și familie, și dnii deputați Vasile Gudu, membru al Comisiei pentru afaceri europene și al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, și Ștefan-Alexandru Băișanu, vicepreședinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură; membru al Comisiei pentru comunitățile de români din afara țării.

Programul Audierilor 2019 a inclus dezbateri tematice și sesiuni de întrebări și răspunsuri pe următoarele teme: Multilateralismul la răscruce: evaluare generală și provocări emergente; Dimensiunea națională a multilateralismului: reforme instituționale în sprijinul unor politici mai bune; Egalitatea între sexe la Națiunile Unite și în general; Investiția în multilateralism: deficitul de finanțare la ONU; Către o guvernanță mondială mai reactivă: revitalizarea Adunării Generale; Creșterea eficienței în prevenirea și soluționarea conflictelor și în menținerea păcii; Sistemul multilateral în percepția opiniei publice: impactul comunicării în masă.

În cadrul sesiunii inaugurale au luat cuvântul dna María Fernanda Espinosa Garcés, președintele celei de-a 73-a Adunări Generale a ONU, și dna Gabriela Cuevas Barron, președintele UIP. În prima zi a reuniunii, s-a adresat participanților și secretarul general al Națiunilor Unite, António Guterres.

Participanții au examinat căile prin care politicile și instituțiile naționale pot consolida sistemul multilateral, în toate formele sale, și modul în care se poate asigura participarea tuturor țărilor la deciziile care afectează comunitatea internațională. A fost reiterată importanța multilateralismului într-o lume care se confruntă cu provocări transfrontaliere din ce în ce mai complexe și în care naționalismul, populismul și izolaționismul reprezintă amenințări tot mai mari la nivel global. Parlamentarii au subliniat că sistemul internațional, având în centrul său Națiunile Unite, trebuie să devină mai relevant, mai receptiv și mai transparent, să includă mai multe femei și tineri și să lucreze în parteneriat cu sectorul privat, cu mediul de afaceri, cu forța de muncă, cu societatea civilă și cu instituțiile regionale și financiare, să utilizeze inovația, tehnologia și instrumentele de comunicare moderne pentru a-și promova activitatea și pentru a interacționa cu publicul.

S-a subliniat, totodată, că parlamentarii au un rol esențial în consolidarea legăturii dintre cetățeni, guverne și instituțiile internaționale și în transpunerea în practică a agendei globale la nivel național, în favoarea comunităților locale. Nu în ultimul rând, a fost evidențiată contribuția majoră a UIP, ca partener apropiat al Națiunilor Unite, la mobilizarea parlamentelor și parlamentarilor în jurul proceselor ONU.