Buletin informativ GRUI

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu parlamentul portughez și s-a adresat țărilor membre ale Grupului geopolitic 12 Plus, ca parte a demersurilor UIP de mobilizare a acțiunii parlamentelor în sprijinul dezvoltării durabile, inclusiv dintr-o perspectivă regională.

GRUI a fost reprezentat de o delegație formată din dl senator Ion Marcel Vela, membru al Comitetului Director al GRUI, secretar al Biroului Permanent al Senatului, membru al Comisiei pentru ape, păduri, pescuit și fond cinegetic și al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senat, și dna deputat Elena Hărătău, membră a Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, din Camera Deputaților.

La sesiunea de deschidere au luat cuvântul președintele Adunării Republicii din Portugalia, dl Eduardo Ferro Rodrigues; președintele UIP, dna Gabriela Cuevas Barron; președintele Grupului 12 Plus, dl Duarte Pacheco.

Seminarul s-a axat pe ODD 3 – Sănătate și bunăstare și ODD 9 – Industrie, inovație și infrastructură. În acest cadru, participanții au făcutschimburi de experiență și bune practici privind: susținerea inovării, ca principal motor al dezvoltării durabile și al creșterii economice; facilitarea accesului la servicii de sănătate; gestionarea factorilor socio-economici cu rol determinant în domeniul sănătății; promovarea inovării și tehnologiei în sectorul sănătății, în modalități sustenabile în raport cu bugetele naționale; consolidarea acțiunii multisectoriale în domeniile științei, tehnologiei, educației și muncii. De asemenea, au fost organizate două vizite pe teren, la Fundația Champalimaud și la Centrul de cercetare al Institutului Tehnic Superior din Lisabona.