Buletin informativ GRUI

Evenimentul a fost organizat de UIP în colaborare cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, și s-a adresat comisiilor de specialitate din parlamentele membre ale UIP. Din partea GRUI, a participat dl senator Ioan Cristina, membru al Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat.

Lucrările au fost prefațate de alocuțiunile dlor Martin Chungong, secretarul general al UIP, și Coly Seck, președintele Consiliul Drepturilor Omului al ONU, și de mesajul video al dnei Michelle Bachelet, Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Programul a inclus dezbateri tematice și sesiuni de întrebări și răspunsuri pe teme referitoare la: contribuția parlamentelor la activitatea Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite și a organismelor prevăzute în tratatele ONU (cu prezentarea unor studii de caz); apărarea drepturilor omului la nivel național și contribuția parlamentului; dezvoltarea unor instrumente în sprijinul parlamentelor pentru o promovare mai eficientă a drepturilor omului; Obiectivele Dezvoltării Durabile și drepturile omului; crearea unui mediu favorabil pentru libertatea de expresie, dialog și respect.

Participanții au evidențiat rolul care revine parlamentelor, prin comisiile de specialitate, în protecția și promovarea drepturilor omului, prin asigurarea transpunerii în practică, la nivel național, a obligațiilor internaționale în materie. În același timp, au salutat faptul că structuri ale ONU, precum Consiliul Drepturilor Omului sau Comitetul pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor, au început să integreze în mod sistematic în deliberările lor rezultatele activității parlamentare, recunoscând, astfel, contribuția parlamentelor. S-a pus accentul pe necesitatea integrării problematicii drepturilor omului în ansamblul măsurilor de transpunere a Obiectivelor Dezvoltării Durabile în obiective naționale și s-a recomandat creșterea colaborării dintre parlamente, instituțiile naționale pentru drepturile omului și societatea civilă, o implicare mai mare a parlamentarilor în procesele aferente mecanismului de Evaluare Periodică Universală al Consiliului Drepturilor Omului, precum și consolidarea parteneriatului dintre UIP și Consiliu. A fost evocată, totodată, posibilitatea elaborării unui instrument de autoevaluare în materia drepturilor omului, destinat parlamentelor.

Cu ocazia prezenței la Palatul Națiunilor din Geneva, participanții la seminar au avut posibilitatea să asiste la lucrările Consiliului Drepturilor Omului al Națiunilor Unite, reunit în cea de-a 41-a sa sesiune ordinară, precum și la inaugurarea expoziției dedicate celei de-a 130-a aniversări a UIP.