Buletin informativ GRUI

Realizată în colaborare cu UN Women, harta oferă o radiografie globală a prezenței femeilor în parlamente și guverne la 1 ianuarie 2019.

Sunt prezentate date și statistici despre: ponderea femeilor în parlamentele naţionale, femeile care ocupă cele mai înalte poziţii în stat (şef de stat şi/sau de guvern, preşedinte de parlament sau de cameră parlamentară, portofolii ministeriale); evoluţiile la nivel de ţară şi de regiune în ceea ce priveşte prezenţa femeilor în politică.

Creșterea numărului de femei parlamentare continuă să se facă într-un ritm lent, astfel că ponderea medie a femeilor în parlamentele naționale, la nivel mondial, a crescut foarte puțin, de la 23,3% în 2017 la 24,3% în 2019. În clasamentul în funcție de procentul femeilor parlamentare, pe primul loc se menţin ţările nordice, cu 42,5 %, urmate de continentul american (30,6%) şi ţările europene (28,6%). Pe următoarele poziții se situează țările din Africa subsahariană (23,9%), Asia (19,9%), statele din Orientul Mijlociu și din nordul Africii (19%) și Pacific (16,3%).

În clasamentul pe țări, pe prima poziţie rămâne Rwanda (cu 61,3% femei în prima Cameră şi 38,5% femei în cea de-a doua Cameră), urmată, pe locurile 2 şi 3, de Cuba (53,2%) şi Bolivia (53,1%). Cu procente de 20,7% femei în Camera Deputaţilor şi 14% femei în Senat, România se situează pe poziţia 96 la nivel mondial și pe locul 21 la nivelul Uniunii Europene.

Față de anul 2017, se constată o ușoară creștere a numărului de țări în care femeile ocupă funcții de șef de stat și/sau șef de guvern (de la 17 la 19). Numărul femeilor președinți de parlamente a înregistrat o ușoară creștere, de la 19,1% la 19,7% (55 din cele 279 de preşedinţii de parlamente şi camere parlamentare sunt deţinute de femei).

În clasamentul femeilor miniștri pe primul loc se situează Spania, cu un procent de 64,7% femei în executiv. Nicaragua, Suedia, Albania, Columbia, Costa Rica, Rwanda, Canada și Franța au depășit procentul de 50% femei în funcții ministeriale.

Principalele domenii în care femeile dețin portofolii ministeriale sunt: probleme sociale; familie, copii, tineret, vârstnici şi persoane cu dizabilități; muncă; mediu, resurse naturale și energie; industrie; educație; condiția femeii și egalitate de gen; cultură; afaceri externe; cercetare și dezvoltare; sănătate.

Harta Femeile în politică : 2019 poate fi consultată aici.