Buletin informativ GRUI

Evenimentul, organizat de UIP şi Adunarea Națională a Republicii Azerbaidjan, a avut tema generală Promovarea durabilității, protejarea intereselor generațiilor viitoare.

GRUI a fost reprezentat de dl deputat Costel Alexe, vicepreședinte al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic din Camera Deputaților.

În deschiderea lucrărilor, s-au adresat participanților: dl Ogtay Asadov, președintele parlamentului azer; dna Gabriela Cuevas Barron (Mexic), președinta UIP; dna Mourine Osoru (Uganda), președinta Forumului Tinerilor Parlamentari din UIP; dl Azad Rahimov, ministrul tinerilor și sporturilor din Republica Azerbaidjan.

În cadrul primei sesiuni de dezbateri, cu tema protejarea planetei noastre pentru viitor: rolul tinerilor în protecția mediului, participanții au pus accentul pe inițiativele parlamentare destinate protejării mediului înconjurător și pe contribuția tinerilor parlamentari la responsabilizarea executivului în domeniul schimbărilor climatice, în mod deosebit prin respectarea angajamentelor asumate în plan internațional. La cea de-a doua sesiune, intitulată schimbarea paradigmei: consumul și producția durabile pentru generațiile viitoare, au fost analizate modul în care tinerii parlamentari se pot mobiliza pentru promovarea unei economii mai eficiente și mai responsabile din punct de vedere al reducerii deșeurilor și metodele de trecere de la modelul liniar al economiei la modelul circular, axat pe durabilitate, reciclare și reutilizare. Ultima dezbatere, dedicată consolidării viitorului tinerilor prin educație, s-a concentrat pe rolul tinerilor parlamentari în promovarea unei educații care nu lasă pe nimeni în urmă și care pune accentul pe abilitățile necesare pentru profesiile deceniilor viitoare.

Documentul final al reuniunii sintetizează principalele concluzii și recomandări ale dezbaterilor.

Conferința Mondială a Tinerilor Parlamentari, eveniment anual în calendarul activităților UIP, reunește sute de tineri parlamentari – bărbați și femei cu vârste de până la 45 de ani, de pe toate continentele, în scopul dialogului și schimbului de experiență pe teme de interes pentru tineri și al coordonării demersurilor pentru promovarea statutului tinerilor în societate și integrarea perspectivei tinerilor în legislația și politicile naționale. Prima ediție a conferinței a avut loc la Geneva, în anul 2014, în marja sesiunii de toamnă a UIP. Următoarele conferințe ale tinerilor parlamentari au avut loc la Tokyo (2015), Lusaka (2016) și Ottawa (2017).