Buletin informativ GRUI

Realizată pe baza cazurilor aflate pe agenda Comitetului UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor în anul 2018, harta oferă o privire de ansamblu, la nivel global, asupra situației parlamentarilor cărora le-au fost încălcate drepturile omului.

Conform statisticii UIP, un număr de 564 de parlamentari (dintre care 450 bărbați și 114 femei) din 43 de țări membre ale UIP au fost victime ale încălcării drepturilor omului. Dintre aceștia, 426 de parlamentari sunt membri ai opoziției, 126 fac parte din majoritate, iar 12 sunt independenți.

Cele mai frecvente cazuri de încălcare a drepturilor omului se referă la: suspendarea și pierderea abuzivă a mandatului de parlamentar; proces și alte proceduri inechitabile; încălcarea libertății de exprimare; tortură, rele tratamente și alte acte de violență.

În clasamentul general al statelor în care membrii legislativului au fost victime ale încălcării drepturilor omului, pe primul loc se situează țările din America (203 cazuri), urmate de cele din Asia (151 de cazuri), Africa (91 de cazuri), Europa (63 de cazuri), Africa de Nord și Orientul Mijlociu (53 de cazuri) și Pacificul de Sud (3 cazuri).

Comitetul UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor este singurul mecanism internațional destinat protecției și apărării parlamentarilor care cad victimă asasinatelor, atacurilor, actelor de intimidare sau sunt deținuți ca urmare a opiniilor lor sau a divergențelor politice.

Versiunea în limba engleză a publicației este disponibilă pe website-ul UIP