Buletin informativ GRUI

La sesiunea 2018,  organizată de UIP şi Parlamentul European, au participat peste 200 de delegați, membri ai parlamentelor naționale, europarlamentari, reprezentanți ai adunărilor parlamentare cu statut de membru asociat al UIP, oficiali ai OMC și reprezentanți ai unor instituții internaționale, experți, membri ai corpului diplomatic. Din delegația parlamentară română au făcut parte dnii deputați Nicolae-Miroslav Petrețchi și Alexandru Rotaru.

În cadrul sesiunii inaugurale au luat cuvântul: dna Margaret Mensah-Williams, președinta Consiliului Național al Namibiei, copreședinte al Conferinței parlamentare privind OMC; dl Fabio Massimo Castaldo, vicepreședinte al Parlamentului European; amb. Junichi Ihara, reprezentantul permanent al Japoniei la OMC, președintele Consiliului general al OMC.

Programul a inclus: schimburi de opinii cu înalți oficiali și negociatori ai OMC, pe tema Provocări și oportunități pentru OMC; dezbateri și adoptarea unor rapoarte pe temele: OMC în anul 2030?; Cum poate aduce dezvoltarea tehnologică beneficii populației?; audierea dlui Xiaozhun Yi, directorul general adjunct al OMC.

În ultima parte a lucrărilor, a fost dezbătut și adoptat un Document final (raportor: dna Inmaculada Rodrigues-Piñero, europarlamentar), care a fost înaintat Conferinței ministeriale a OMC. Acesta transmite un mesaj puternic de susținere a sistemului comercial multilateral și exprimă angajamentul parlamentarilor de a se implica în continuare în promovarea unui comerț liber, corect și echitabil, ca factor esențial al dezvoltării.

Participanții:

  • își exprimă convingerea că un sistem comercial multilateral bazat pe comerțul liber și echitabil, în beneficiul tuturor, susține creșterea economică durabilă și dezvoltarea economică;
  • subliniază că actuala criză a sistemului comercial multilateral, cea mai gravă de la crearea OMC, pune în pericol funcțiile esențiale ale organizației și face apel la membrii OMC să respecte pe deplin normele organizației și să se angajeze în soluționarea urgentă a impasului în care se află Organul OMC de soluționare a litigiilor;
  • subliniază că trebuie identificate de urgență mijloace de îmbunătățire a funcționării OMC și trebuie revizuite unele aspecte ale funcționării organizației, în scopul creșterii eficienței, transparenței, autorității și legitimității OMC;
  • precizează că dezvoltarea tehnologică, care oferă noi oportunități pentru comerțul internațional, va schimba radical modul în care se face comerț și va pune probleme majore în materie de infrastructură sau reglementare, îndeosebi pentru țările în curs de dezvoltare, iar sistemul comercial multilateral trebuie să țină cont de această realitate;
  • reconfirmă rolul important al comerțului în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile și în implementarea Acordului de la Paris, document crucial în combaterea schimbărilor climatice, și reamintesc că încheierea cu succes a negocierilor OMC din cadrul Rundei Doha reprezintă un ODD în sine;
  • subliniază că emanciparea femeilor este esențială în eradicarea sărăciei și că înlăturarea barierelor în participarea femeilor la comerț este necesară pentru dezvoltarea economică; salută demersurile OMC de integrare a perspectivei de gen în politicile organizației; precizează că liberalizarea comerțului și a regulilor comerciale trebuie să aibă un impact pozitiv asupra situației femeilor și fetelor; invită semnatarii Declarației de la Buenos Aires, din 2017, privind comerțul și emanciparea economică a femeilor să-și îndeplinească angajamentele asumate;
  • invită membrii OMC să consolideze dimensiunea parlamentară a organizației pentru a asigura legitimitatea democratică și transparența acesteia;
  • subliniază că parlamentarii trebuie să participe într-o mai mare măsură la elaborarea și punerea în practică a deciziilor OMC, asigurându-se că acestea vin în sprijinul cetățenilor.

Conferința parlamentară privind OMC, inițiată în anul 2002, reprezintă un mecanism permanent, coordonat de UIP și Parlamentul European, prin intermediul căruia parlamentele urmăresc activitatea acestei organizații interguvernamentale, dezbat principalele teme din domeniul relațiilor comerciale multilaterale și intră în dialog cu oficiali OMC. Conferința parlamentară privind OMC se reunește cel puţin o dată pe an şi cu ocazia fiecărei Conferinţe Ministeriale a OMC.