Buletin informativ GRUI

Studiul, realizat de Uniunea Interparlamentară (UIP) și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), scoate în evidență faptul că actele de sexism, abuz și violență împotriva femeilor sunt larg răspândite în parlamentele din Europa. Publicația a fost lansată cu ocazia Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor – 25 noiembrie 2018.

Având la bază interviuri la care au participat 123 de femei din 45 de țări europene, dintre care 81 de femei parlamentare și 42 de angajați parlamentari, studiul arată că:

 • 85% dintre femeile parlamentare au fost victimele violenței psihologice în cursul mandatului lor;
 • femeile parlamentare cu vârste de până la 40 de ani sunt vizate într-o măsură mai mare de actele de hărțuire psihologică și sexuală;
 • 47% dintre femeile intervievate au primit amenințări cu moartea, violul sau bătaia;
 • 68% au fost ținta unor comentarii de natură sexistă referitoare la aspectul lor fizic sau bazate pe stereotipuri de gen;
 • 25% dintre femei declară că au fost victimele violenței sexuale, iar 15% declară că au suferit agresiuni fizice;
 • rețelele de socializare au rămas principalul mijloc de hărțuire și amenințare, 58% dintre respondente afirmând că au fost ținta unor atacuri de natură sexuală în mediul on line;
 • 40% dintre femeile care fac parte din personalul parlamentar declară că au fost hărțuite sexual la locul de muncă, în 69% din cazuri autorii fiind bărbaţi parlamentari;
 • numai 23,5% dintre femeile parlamentare şi 6% dintre femeile care fac parte din personalul parlamentar au semnalat actele de hărțuire sexuală;
 • numai 50% dintre femeile parlamentare cărora le-a fost amenințată integritatea fizică au raportat incidentul poliției, serviciului de securitate al parlamentului sau altei entități;   
 • femeile parlamentare implicate activ în combaterea inegalității de gen și a violenței împotriva femeilor sunt, în mod frecvent, ținta atacurilor;
 • autorii actelor de hărțuire sexuală și de violență împotriva femeilor parlamentare au fost atât adversari politici, cât și colegi de partid sau cetățeni obișnuiți.

Publicația propune o serie de măsuri practice de combatere a sexismului și violenței împotriva femeilor în parlamente, între care: stabilirea, în mod clar, a caracterului inacceptabil al comportamentelor sexiste, al hărțuirii morale și sexuale și al violenței de gen în parlament; instituirea unui mecanism confidențial de reclamații și investigare; asigurarea accesului la servicii de asistență și consiliere, în condiții de confidențialitate, pentru persoanele care se consideră victime ale hărțuirii sau agresiunilor; stabilirea de sancțiuni disciplinare împotriva autorilor infracțiunilor; organizarea unor programe de formare destinate personalului parlamentar, în scopul combaterii sexismului și hărțuirii.

Versiunea în limba engleză a publicației este disponibilă pe website-ul UIP