Buletin informativ GRUI

Organizat de Uniunea Interparlamentară (UIP) și Knesset (parlamentul israelian), evenimentul s-a înscris în contextul demersurilor UIP de implicare a parlamentelor în problematica dezvoltării durabile, inclusiv dintr-o perspectivă regională.

Au participat delegații parlamentare din țări membre ale Grupului geopolitic 12 Plus (care reunește legislative din statele europene) și din Asia de Est. România a fost reprezentată de dl senator Mario-Ovidiu Oprea și dl deputat Valentin Gabriel Boboc, membri ai Comitetului Director al GRUI.

În deschiderea lucrărilor, au luat cuvântul dl Yuli Yoel Edelstein, președintele Knesset-ului, dna Gabriela Cuevas Barron, președinta UIP, dl Demetris Syllouris, președintele Camerei Reprezentanților din Cipru, precum și dl Albert Sakharovich, director general, și dna Yardena Meller-Horovitz, secretar general ai Knesset-ului.   

Dezbaterile s-au axat pe Obiectivul Dezvoltării Durabile 9 – Construirea unei infrastructuri durabile, promovarea industrializării incluzive și sustenabile și promovarea inovării.

Programul a inclus patru sesiuni plenare dedicate următoarelor teme: Agenda Dezvoltării Durabile și prioritățile statelor din regiune; Realizarea dezvoltării durabile prin promovarea științei, tehnologiei și inovării; Rezultatele obținute de parlamentele din regiune în monitorizarea implementării ODD – rolul autoevaluării; Valorificarea tehnologiei și inovării pentru realizarea ODD fără a lăsa pe nimeni în urmă. În partea a doua a seminarului, discuțiile au continuat în cadrul unor mese rotunde care au abordat inovarea în corelație cu: parlamentele, resursele de apă, accesibilitatea, condiția femeii, energiile regenerabile; prevenirea pierderii și risipei de hrană. Principalele concluzii ale dezbaterilor au fost sintetizate într-un document final. 

Pe parcursul reuniunii, a fost evidențiat rolul parlamentelor în realizarea ODD și, în particular, în coordonarea politicilor și colaborării intersectoriale, monitorizarea acțiunii guvernului și adoptarea legislației și bugetelor necesare. S-a subliniat că, deși structurile parlamentare specializate dedicate ODD au o contribuție importantă la coordonarea activității parlamentelor în sfera dezvoltării durabile, este necesar ca toate comisiile parlamentare să integreze ODD în activitatea lor, din perspectiva atribuțiilor specifice care le revin.

Referindu-se la ODD 9, participanții au arătat, printre altele, că: progresele tehnologice, bazate pe promovarea unor industrii durabile și pe investiții în cercetare științifică și inovare, sunt esențiale pentru soluționarea provocărilor actuale în plan economic, social și de mediu și pentru facilitarea dezvoltării durabile, în ansamblul său; pentru ca beneficiile științei și tehnologiei să fie accesibile tuturor, politicile și programele în domeniu trebuie să ia în considerare nevoile grupurilor marginalizate și vulnerabile, contracarându-se astfel riscul de accentuare a inegalităților; inovația nu trebuie cantonată strict în sfera științei și tehnologiei, ci trebuie să reprezinte un element central al politicilor și administrației publice.