Buletin informativ GRUI

Cea de-a treia ediție a Raportului parlamentar mondial, realizată de UIP în parteneriat cu PNUD, examinează relația dintre parlamente și cetățenii pe care îi reprezintă, evidențiază problemele care persistă în acest domeniu și căile prin care pot fi soluționate și oferă o foaie de parcurs pentru creșterea implicării cetățenilor, venind astfel în sprijinul unor parlamente mai deschise, mai transparente și mai incluzive.

Publicația, care se bazează pe cercetări și studii desfășurate timp de doi ani pe toate continentele, precum și pe sute de interviuri cu parlamentari, conține concluzii, studii de caz și exemple inovatoare din peste 70 de parlamente, care vin în sprijinul îmbunătățirii relației dintre aleși și alegători și contribuie la creșterea rezilienței democrațiilor și a instituțiilor democratice.

Raportul conține o serie de recomandări care pun accentul pe dialogul continuu, incluziv și deschis între parlamente și cetățeni, un element esențial pentru a obține un grad înalt de dezvoltare umană și pentru ca ”nimeni să nu fie lăsat în urmă”.

Raportul poate fi consultat aici.