Buletin informativ GRUI

Egalitatea în fața legii este crucială pentru respectarea egalității de gen, iar legile statului trebuie să asigure, să apere și să respecte drepturile femeilor și fetelor.

Legile care discriminează femeile şi neagă egalitatea dintre femei și bărbați subminează încrederea femeilor și fetelor în societate și dau semnalul că discriminarea de gen este acceptabilă, normală și de așteptat. Mai mult, femeile și fetele afectate de legi discriminatorii sunt adesea excluse definitiv de la beneficiile dezvoltării. În schimb, implementarea unor legi corecte, care se conformează principiilor drepturilor omului, de egalitate și nediscriminare, poate contribui la susținerea progreselor către societăți juste, pașnice și incluzive.

Ghidul, elaborat în colaborare cu UN Women, are rolul de a ajuta femeile și bărbații parlamentari din întreaga lume să acționeze pentru abrogarea sau revizuirea legislației care discriminează femeile și fetele, sub toate aspectele sale (constituționale, civile, penale, de muncă și administrative) și pentru punerea în aplicare a unor legi noi, care să apere și să consolideze drepturile femeilor și fetelor. UIP încurajează parlamentele să valorifice recomandările și exemplele de bune practici în materie, cu precădere în contextul demersurilor de elaborare și implementare a planurilor de redresare post-COVID-19 și al eforturilor de promovare a unor societăți mai incluzive și mai echitabile.

Ghidul: evidențiază natura, amploarea și impactul discriminării de gen în legislație, rolul critic al parlamentarilor în reformarea legislației privind egalitatea de gen și modalitățile de promovare a unui mediu favorabil pentru acțiunea parlamentară; prezintă etapele procesului de elaborare a legislației care integrează dimensiunea de gen și recomandări privind monitorizarea implementării și alocarea resurselor bugetare; trece în revistă angajamentele internaționale și regionale fundamentale asumate de state în domeniul egalității de gen, cu accent pe Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).

Conținutul integral poate fi consultat aici.