Buletin informativ GRUI

În 2019, Uniunea Interparlamentară a adoptat rezoluția cu tema Combaterea schimbărilor climatice, prin care recomandă parlamentelor naționale să includă politicile privind reducerea riscului de dezastre în strategiile naționale pentru realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) și implementarea Acordului de la Paris.

Publicația subliniază importanța reducerii riscurilor de dezastre și recomandă acțiuni pe care parlamentarii le pot întreprinde pentru a contribui la elaborarea și implementarea unor politici și cadre legislative, financiare și de monitorizare în materie, adaptate contextului țării lor. Este evidențat faptul că reducerea riscului de dezastre diminuează impactul economic și social al dezastrelor, menține și restaurează ecosistemele, protejează și amplifică rezultatele proceselor de dezvoltare.

Ghidul: definește reducerea riscului de dezastre; explică natura evolutivă a dezastrelor și importanța reducerii riscurilor asociate, ca parte a eforturilor de adaptare la schimbările climatice și de promovare a dezvoltării durabile; evidențiază rolul parlamentelor în reducerea riscurilor de catastrofe naturale; recomandă un set de zece acțiuni pentru reducerea riscului de dezastre și descrie modul de implementare a acestora, cu exemple la nivel național și regional.

Conținutul integral poate fi consultat aici.