Buletin informativ GRUI

Conferința, organizată în format virtual, a reunit peste 250 de parlamentari din 80 de țări. În premieră, delegațiile naționale au fost alcătuite din parlamentari de toate vârstele, evidențiind rolul dialogului și solidarității inter-generaționale în accelerarea eforturilor pentru consolidarea statutului tinerilor.

GRUI a fost reprezentat de dna deputat Mara Calista, dl deputat Silviu Nicu Macovei și dl senator Sorin-Cristian Mateescu, membri ai Comitetului Director al GRUI.

Cele patru sesiuni de lucru s-au axat pe: participarea tinerilor la redresarea post-COVID-19; susținerea învățământului superior și universitar; asigurarea sănătății tinerilor; consolidarea statutului economic al tinerilor.

Participanții: au reiterat rolul esențial al parlamentelor în depășirea obstacolelor care împiedică participarea tinerilor la procesele democratice și în eliminarea inegalității dintre generații; au solicitat identificarea rapidă, de către parlamente, a soluțiilor în plan legislativ, al politicilor sectoriale și al resurselor bugetare, pentru ca educația să devină o prioritate a etapei de redresare post-COVID-19 și să se adapteze cât mai bine contextului viitor; au subliniat contribuția parlamentarilor la creșterea nivelului de asistență medicală acordată tinerilor, inclusiv prin intermediul planurilor de redresare post-COVID-19; au evidențiat tipurile de politici care pot da rezultate în domeniul ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și au pledat pentru creșterea investițiilor în sectoarele economice care permit angajarea, într-o proporție mai mare, a tinerilor; au recomandat implementarea de instrumente și mecanisme prin care tinerii să acceseze mai ușor credite, împrumuturi și asigurări.

Principalele concluzii ale celor două zile de dezbateri se regăsesc în Documentul final al Conferinței.

Cu aceeași ocazie, secretarul general al UIP, Martin Chungong, a lansat oficial campania UIP Spun „Da” tinerilor în parlament!, care își propune să mobilizeze parlamentarii din întreaga lume pentru creșterea numărului de tineri parlamentari, prin: promovarea cotelor electorale pentru tineri; alinierea vârstelor minime la care se acordă dreptul de a alege și dreptul de a fi ales; susținerea canalelor de comunicare care permit tinerilor să se facă ascultați în parlament; autonomizarea tinerilor parlamentari; activități de mentorat pentru tinerii candidați.