Buletin informativ GRUI

Reuniunea on line a avut ca obiectiv facilitarea dialogului dintre parlamentari, oficiali ONU și experți, cu privire la rolul care revine legislativului în protejarea dreptului la hrană, reglementarea proceselor din lanțul de aprovizionare cu hrană și asigurarea  accesului echitabil al populației la un regim alimentar sănătos.

La dezbateri a participat dna senator Silvia-Monica Dinică, vicepreședintă a GRUI, membră a Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă.

În intervenția sa, vicepreședinta GRUI a menționat că transformarea sistemelor alimentare este un subiect de actualitate pentru Parlamentul României și s-a referit, în acest sens, la prevederile proiectului de lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, aflat în procedură legislativă, dar și la măsurile cuprinse în Legea privind diminuarea risipei alimentare, în vigoare din 2019. Totodată, a subliniat că redresarea post-pandemică oferă oportunități importante pentru accelerarea tranziției la sisteme alimentare sănătoase și sustenabile și pentru o gestionare mai eficiență a resurselor de hrană, la nivel național și internațional. 

Printre vorbitorii invitați să susțină prezentări tematice și să răspundă întrebărilor parlamentarilor, s-au numărat Agnes Kalibata, Trimisul special al Secretarului general al Națiunilor Unite la Summit-ul ONU privind sistemele alimentare; Máximo Torero Cullen, economist șef, FAO; John Ingram, coordonatorul programului de transformare a sistemelor alimentare, Universitatea Oxford.