Buletin informativ GRUI

Alegerea dnei senator Silvia-Monica Dinică în noua structură a UIP a avut loc cu ocazia celei de-a 142-a Adunări, la propunerea Grupului geopolitic 12 Plus, din care face parte România. 

Alcătuit din 21 de parlamentari de pe toate continentele, Grupul pentru știință și tehnologie va contribui la transpunerea în practică a obiectivelor UIP în domeniu, punând accentul pe aspectele etice și pe măsurile necesare pentru combaterea inegalităților și discriminării care împiedică accesul universal la știință și tehnologie. Noua structură va oferi asistență și consiliere de specialitate comisiilor permanente și celorlalte structuri ale UIP și are misiunea de a reflecta asupra schimbărilor de ordin civilizațional determinate de știință și de tehnologie, de a evalua impactul lor asupra societății și de a propune parlamentelor acțiuni prin care să le anticipeze.

Mandatul și componența Grupului UIP pentru știință și tehnologie pot fi consultate aici.