Buletin informativ GRUI

Consecințele pandemiei de COVID-19 și eforturile de limitare a acesteia au condus la una dintre cele mai grave recesiuni din istoria recentă, caracterizată, printre altele, de un declin economic în creștere, de reducerea schimburilor comerciale, diminuarea veniturilor populației și disponibilizări masive. În acest context, se impune de urgență elaborarea unor strategii de redresare post-COVID-19 incluzive din punct de vedere social și care să respecte acțiunile climatice și de protecție a mediului.

Realizată de UIP în colaborare cu Programul Națiunilor Unite pentru Mediu,  publicația recomandă o serie de măsuri pentru o redresare economică eficientă și sustenabilă, care reflectă toate aspectele dezvoltării durabile, inclusiv dimensiunea de mediu.

Sunt prezentate câteva principii majore pe care parlamentarii le-ar putea adopta pentru promovarea unei redresări durabile și ecologice, având ca scop: construirea unor economii mai reziliente; îndeplinirea angajamentelor internaționale asumate prin Acordul de la Paris și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă; crearea cadrului favorabil încheierii unui acord global solid privind biodiversitatea, pentru perioada post 2020.

Publicația evidențiază o serie de considerații importante în materie de legiferare pentru redresarea post COVID-19, precum și link-uri către diferite surse documentare.

Parlamentarii sunt încurajați să examineze exemplele puse la dispoziție de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu și de Uniunea Interparlamentară și să împărtășească exemple din propriile parlamente naționale, pornind de la premiza că, deși fiecare țară se confruntă cu problematici specifice, soluțiile legislative inovatoare pot fi o sursă de inspirație și pot contribui la promovarea unei redresări economice durabile la scară globală.

Conținutul integral poate fi consultat aici.