Buletin informativ GRUI

Administrațiile parlamentare, însărcinate cu asigurarea funcțiilor organizatorice, curente, bugetare și tehnice ale parlamentelor, joacă un rol esențial în buna funcționare a acestor instituții, cu ajutorul serviciilor administrative de specialitate pe care le pune la dispoziție și al memoriei instituționale.

Studiul comparativ oferă o imagine globală a administrațiilor parlamentare, realizată pe baza informațiilor culese în ultimii trei ani prin intermediul bazei de date PARLINE a UIP, a unui sondaj transmis parlamentelor și a unei cercetări documentare privind textele și instrumentele juridice relevante.

Conținutul integral pate fi consultat aici.