Buletin informativ GRUI

Realizată de UIP și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, publicația vine în sprijinul parlamentelor, parlamentarilor și staff-ului parlamentar implicați în domeniul cooperării pentru dezvoltare, propunându-le o abordare comună și recomandări de măsuri ce pot fi adoptate pentru utilizarea cât mai eficientă a asistenței și resurselor de dezvoltare.

În esență, liniile directoare urmăresc familiarizarea parlamentarilor și staff-ului parlamentar cu:

  • conceptul general, componentele majore și principalele angajamente ale unei cooperări eficiente pentru dezvoltare, indiferent de sursa sau natura sa – publică sau privată, financiară sau nefinanciară, internațională sau națională;
  • arhitectura cooperării eficiente pentru dezvoltare, îndeosebi modalitățile principale de acordare a ajutorului, actorii implicați și structurile de coordonare la nivel global și național;
  • modalitățile concrete prin care parlamentele și membrii acestora pot contribui la o cooperare eficientă în sprijinul dezvoltării, inclusiv prin asocierea în cadrul unor platforme globale, precum Parteneriatul mondial pentru o cooperare eficientă în sprijinul dezvoltării;
  • măsurile ce pot fi luate de parlamentari pentru a se asigura că resursele și parteneriatele sunt valorificate în cel mai bun mod posibil și au un impact cât mai mare asupra dezvoltării.

Conținutul integral poate fi consultat aici.