Buletin informativ GRUI

Cu ocazia celei de-a treia ediții a Zilei Internaționale a Parlamentarismului (30 iunie), UIP a încheiat seria manifestărilor consacrate celebrării a 130 de ani de existență prin publicarea unui volum aniversar. Acesta prezintă realizările organizației de la înființarea sa, acum 13 decenii, și include contribuții din partea parlamentelor membre.

Fondată la Paris, la 30 iunie 1889, UIP a fost prima organizație politică multilaterală din lume, având ca obiectiv încurajarea cooperării parlamentare și a dialogului dintre națiuni. De la prima sa reuniune la care a participat un grup restrâns de parlamentari din numai nouă țări, UIP s-a transformat într-o organizație globală a parlamentelor, la care sunt afiliate în prezent 179 de parlamente naționale și 13 adunări parlamentare internaționale, cu statut de membru asociat.

Publicația descrie etapele parcurse de UIP în promovarea păcii, democrației, drepturilor omului, egalității de gen și diplomației parlamentare, în cei 130 de ani de existență. Sunt prezentate prioritățile actuale ale UIP, cu precădere promovarea tinerilor parlamentari și creșterea nivelului de mobilizare a parlamentelor în sprijinul Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă. Totodată, este evidențiată contribuția parlamentelor membre în sprijinul UIP și al parlamentarismului, precum și viziunea acestora privind rolul și evoluția viitoare ale organizației.

Volumul cuprinde și mesajele: președintelui UIP, Gabriela Cuevas-Barron; președintei Forumului Femeilor Parlamentare, Susan Kihika; președintelui Forumului Tinerilor Parlamentari, Melvin Bouva; seretarului general al UIP, Martin Chungong.

România se numără printre cele 96 de parlamente membre care au participat la realizarea acestei publicații.

În mesajul său, GRUI evocă contribuția României, pe parcursul celor 128 de ani de apartenență la UIP, la evoluția acestei organizații și la cristalizarea profilului său actual pe scena internațională, și își reiterează angajamentul de a continua să promoveze activ valorile și misiunea UIP de forță motrice a acțiunii parlamentare în sprijinul progresului la scară globală.