Buletin informativ GRUI

La dezbaterea privind constituirea Rezervației Biosferei Transfrontaliere trilaterale ”Delta Dunării – Prutul de Jos”, dintre România, Ucraina și Republica Moldova, sub patronajul UNESCO, au participat: dl deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO; dl deputat Lucian-Eduard Simion, raportor al dosarului și dl senator Ion Ganea, membri ai Comisiei; parlamentari tulceni; ES dl Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova în România; ES dl Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei în România; dl Horia Teodorescu, președintele Consiliului județean Tulcea; reprezentanți ai instituțiilor de mediu.

Participanții au discutat despre măsurile necesare și etapele de parcurs pentru armonizarea legislației și politicilor de mediu din cele trei țări, în scopul unei abordări integrate a managementului resurselor naturale în zona transfrontalieră a Deltei Dunării și Regiunii Prutului de Jos. Obiectivul general al proiectului îl constituie reducerea pierderilor de biodiversitate și îmbunătățirea nivelului de trai al populației locale.