Buletin informativ GRUI

Marți, 9 octombrie 2018, la Senat, membri ai Comitetului Director al GRUI și ai Grupului parlamentar de prietenie România-Australia au avut o întrevedere cu delegația condusă de dl senator Ian Macdonald, președintele Comisiei comune pentru relații externe, apărare și comerț din Parlamentul Australiei. Din delegație au mai făcut parte: dna deputat Jane Prentice și dl deputat Josh Wilson, președinta, respectiv, vicepreședintele Comisiei permanente comune pentru rețeaua națională de bandă largă, din Parlamentul Australiei; dna senator Helen Polley, președinta Comisiei permanente pentru controlul parlamentar al proiectelor de lege, din Senat; E.S. dna Kathleen Logan, ambasadorul acreditat al Australiei în România.

Din partea Comitetului Director al GRUI și a Grupului de prietenie, au participat: dl senator Ioan Stan, președintele GRUI; dl senator Gheorghe Marin, secretar al Biroului Executiv al GRUI; dl deputat Octavian Petric, membru al Comitetului Director al GRUI; dl deputat Eugen Bejinariu, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Australia; dl senator Emanuel-Gabriel Botnariu, secretarul Grupului. La eveniment a participat și dna senator Silvia-Monica Dinică, membră a GRUI, membră a Biroului Comisiei permanente a UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț.  

În cadrul convorbirilor, parlamentarii români și-au manifestat dorința de promovare a dialogului dintre forurile legislative ale celor două țări, inclusiv prin intermediul grupurilor de prietenie, exprimându-și speranța că în legislativul australian se va constitui, cât mai curând, un grup de prietenie cu România. Referindu-se la cooperarea în plan multilateral, dl senator Ioan Stan a subliniat că Uniunea Interparlamentară (UIP) rămâne forul principal în care parlamentarii români și australieni au posibilitatea să dialogheze frecvent și să colaboreze în formularea unor recomandări pe teme prioritare ale agendei internaționale. 

În ceea ce privește cooperarea economică, gazdele au evidențiat dinamica ascendentă a comerțului bilateral, al cărui volum s-a triplat în ultimii patru ani, și importanța promovării în continuare a schimburilor comerciale și investițiilor, remarcând potențialul industriei românești, evidențiat și prin construirea, în șantierele navale de la Galați, a spărgătorului de gheață Nuyina, care va intra în serviciul Autorităţii Antarctice Australiene în anul 2020.

La rândul lor, oaspeții au subliniat interesul pe care Australia îl acordă intensificării și consolidării relațiilor bilaterale cu România, inclusiv la nivel parlamentar. În acest sens, au confirmat disponibilitatea de a face demersurile necesare pentru crearea unui grup parlamentar de prietenie cu România și au evidențiat buna colaborare dintre parlamentarii români și australieni în cadrul comisiilor de specialitate ale UIP și în Grupul geopolitic 12 Plus din care ambele țări fac parte. În mod deosebit, în perspectiva celei de-a 139-a sesiuni a UIP, și-au manifestat interesul pentru o dezbatere aprofundată cu privire la implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, în special în domeniul energiei regenerabile.