Buletin informativ GRUI

Ghidul, publicat de UIP și Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), prezintă provocările actuale, precum și standardele și obligațiile legale internaționale aplicabile în cazul refugiaților și al altor persoane care au nevoie de protecție internațională.

Ghidul pune accent pe crearea și menținerea sistemelor de azil și a mecanismelor care pot permite statelor să reacționeze prompt și eficient la sosirea solicitanților de azil și a refugiaților. Sunt evidențiate cu precădere măsurile necesare pentru instituirea unor sisteme eficiente de gestionare a intrărilor, care să reglementeze fluxurile migratorii mixte, asigurând proceduri de azil echitabile și eficiente, respectarea drepturilor și demnității refugiaților și răspunsuri adecvate pentru nevoile și preocupările specifice legate de protecție. De asemenea, publicația identifică strategii care au ca scop creșterea toleranței și a respectului față de refugiați și solicitanții de azil.

Versiunea în limba engleză a ghidului este disponibilă pe website-ul UIP