Buletin informativ GRUI

Conform studiului, ponderea femeilor în parlamentele naționale a crescut cu 0,6% în 2022 față de 2021, de la 25,5% la 26,1%, similar ritmului de creștere înregistrat în precedenții doi ani. În urma alegerilor parlamentare organizate în 48 de țări în 2021, 28,6% din locuri au fost ocupate de femei, reprezentând o ameliorare semnificativă comparativ cu procentul de 22,9% înregistrat în 2020. Acest progres nu este însă nici general și nici unidirecțional; dacă o parte dintre țări au înregistrat progrese semnificative, altele au regresat sau mențin un procent modest de femei parlamentare.

Ca și în cazul ediției precedente, raportul evidențiază impactul pandemiei de COVID-19 care, pe lângă faptul că a reprezentat un risc major pentru sănătate, și-a pus amprenta și asupra vieții politice, din punct de vedere al organizării alegerilor în condiții de securitate sau al funcționării normale a parlamentelor.

Publicația oferă informații și date privind: evoluția participării femeilor în parlamentele naționale; femeile care dețin funcția de președinte de parlament/cameră parlamentară; femeile candidate; tendințe privind participarea femeilor în politică, la nivel regional și mondial; impactul pozitiv al cotelor electorale de gen.

Raportul poate fi consultat aici.