Buletin informativ GRUI

Deși parlamentele sunt din ce în ce mai conștiente de rolul lor în finanțarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile, recomandările și informațiile în domeniu s-au concentrat până acum, în mare măsură, pe implicarea guvernelor și a altor actori, precum investitorii din sectorul privat, punând mai puțin accentul pe contribuția parlamentarilor și pe cunoștințele în materie pe care aceștia trebuie să le dețină. În realizarea acestui ghid, UIP a pornit de la premisa că valorificarea la maximum a resurselor publice limitate impune o examinare atentă a practicilor bugetare și o comunicare permanentă între toate părțile relevante. Ca atare, este esențial ca parlamentarii să înțeleagă care sunt sursele de finanțare disponibile în țările lor și să-și acorde timp pentru a lua în considerare diferite strategii și pentru a le prioritiza.

Publicația, realizată cu sprijinul PNUD, le oferă parlamentarilor posibilitatea de a înțelege mai bine problemele și provocările actuale legate de bugetarea, monitorizarea și opțiunile în materie pentru realizarea Agendei 2030.

Ghidul este structurat în trei secțiuni: prima încurajează parlamentarii să analizeze atent resursele care sunt colectate la bugetele naționale și să maximizeze fluxurile de venituri pentru realizarea ODD; cea de-a doua explorează modalitățile prin care membrii parlamentului pot valorifica la maximum alocările bugetare, asigurându-se că acestea sunt utilizate într-o manieră strategică și coerentă; a treia prezintă conceptele de bază ale ODD –  transparență și responsabilitate, oferind o imagine de ansamblu asupra modului în care parlamentarii pot monitoriza elaborarea politicilor referitoare la ODD și rezultatele lor, în special prin susținerea unor reforme viabile ale procesului bugetar.

Conținutul integral poate fi consultat aici.