Buletin informativ GRUI

Evenimentul a reunit parlamentari din 145 de țări membre ale UIP. Din delegația României, condusă de dl deputat Dumitru Oprea, vicepreședinte al GRUI, au făcut parte dna deputat Eliza-Mădălina Peța-Ștefănescu, vicepreședintă a GRUI, și dna senator Silvia-Monica Dinică, membră a GRUI, membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă.

Sesiunea a fost prezidată de dl Guomin Chen (R.P. Chineză), președinte în exercițiu al UIP, vicepreședinte al Comitetului Executiv al UIP.

Consiliul a examinat și, după caz, aprobat rezultatele financiare ale UIP în 2019, proiectul de buget al organizației pentru 2021, rezultatele Conferinței mondiale a președinților de parlamente și ale Summit-ului femeilor președinți de parlamente, organizate on line, în luna august 2020.

Pe agendă au mai figurat: raportul de activitate al președintelui onorific al UIP, dna Gabriela Cuevas Baron (Mexic), președinte al UIP în perioada octombrie 2017-octombrie 2020, intitulat Trei ani de colaborare pentru o UIP mai incluzivă și mai democratică; raportul privind activitățile Secretariatului UIP în perioada pandemiei; raportul de activitate al Comitetului UIP pentru drepturile omului ale parlamentarilor.

Consiliul a avut în atenție și evoluția crizei politice și sociale din Republica Mali în urma loviturii de stat militare din 18 august 2020 și a decis să sprijine procesul de normalizare a ordinii constituționale în această țară, prin furnizarea de asistență tehnică Consiliului Național de Tranziție.  

Un punct de interes major în programul sesiunii extraordinare a fost alegerea noului președinte al UIP, funcție pentru care au candidat patru parlamentari din Canada, Pakistan, Portugalia și Uzbekistan. 

Dna senator Silvia-Monica Dinică a avut o intervenție în cadrul sesiunii de întrebări privind prioritățile și viziunea candidaților. Cu această ocazie, a evocat măsurile adoptate de parlamentele din întreaga lume pentru tranziția la modul de lucru în format virtual și a felicitat UIP pentru integrarea cu succes a instrumentelor digitale, asigurând astfel continuitatea activității și asistenței acordate parlamentelor în perioada de criză pandemică. În acest context, a solicitat opinia candidaților cu privire la oportunitatea transformării evenimentelor virtuale într-o componentă permanentă a activității UIP, în măsură să contribuie la creșterea eficienței și la diversificarea mijloacelor de acțiune ale organizației. Propunerile senatorului român au fost salutate de toți candidații, care au confirmat că utilizarea extinsă a noilor tehnologii digitale reprezintă o necesitate și un mijloc eficient de consolidare a profilului internațional al organizației.

În urma scrutinului virtual, dl Duarte Pacheco, președintele Grupului portughez al UIP, candidatul susținut de Grupul geopolitic 12 Plus din care face parte și România, a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate, devenind cel de-al 30-lea președinte al UIP și primul ales on line.