Buletin informativ GRUI

La 30 iunie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Parlamentarismului, Uniunea Interparlamentară (UIP) a marcat  cea de-a 130-a aniversare.

Fondată în anul 1889 de un grup de parlamentari care militau pentru promovarea păcii prin intermediul diplomației și dialogului parlamentar, UIP a devenit astăzi organizația mondială a parlamentelor naționale. În prezent, UIP reunește 179 de parlamente, însumând 46 000 de parlamentari de pe toate continentele, și 12 adunări parlamentare internaționale cu statut de membru asociat, consacrându-se ca punct focal al dialogului, colaborării şi acţiunii parlamentare la scară globală, în sprijinul consolidării democrației reprezentative, al dezvoltării durabile, păcii şi securității internaţionale, drepturilor omului, egalității de gen și participării tinerilor în viaţa politică.  

Momentul aniversar a coincis cu lansarea unei campanii parlamentare mondiale care se derulează pe parcursul anului 2019, sub sloganul 130 de ani de acțiune în sprijinul parlamentarilor.

În declarația sa cu ocazia celei de-a 130-a aniversări a UIP, dna Gabriela Cuevas Barron, președintele organizației, a declarat că: ”Democrația, drepturile omului, multilateralismul și statul de drept sunt din ce în ce mai amenințate în lumea de astăzi. Prin urmare, este urgent să ne asumăm responsabilitatea de a redefini instituțiile noastre, de a le pune în slujba popoarelor pe care le reprezentăm. UIP este determinată să consolideze diplomația parlamentară ca principalul motor al dialogului politic pentru pace și dezvoltare și să contribuie astfel la consolidarea democrației în întreaga lume. Democrația poate funcționa doar dacă parlamentele sunt eficiente, dinamice, transparente și angajate să sporească bunăstarea tuturor, în special a femeilor și a tinerilor. Iată de ce UIP, la 130 de ani de la crearea sa, este, mai mult decât oricând, indispensabilă”.

La rândul său, secretarul general al UIP, dl Martin Chungong, sublinia că: ”UIP a rezistat la testul timpului, continuând să se extindă constant de-a lungul a 13 decenii și să se adapteze la provocările globale. Însă, deși ne-am extins, nu am pierdut niciodată din vedere principiile fondatorilor noștri – importanța unui forum deschis pentru dialog parlamentar și diplomație, care ajută la soluționarea diferendelor și la construirea de punți de legătură între națiuni”.

În calitate de membru al UIP încă din anul 1891, forul legislativ român a avut, de-a lungul timpului, o contribuție semnificativă la promovarea obiectivelor UIP și la afirmarea vocației universale a organizației. Prin întreaga sa activitate, Grupul Român al Uniunii Interparlamentare a adus în prim plan diplomaţia parlamentară ca dimensiune esenţială a cooperării internaţionale şi instrument-cheie în construirea unor parlamente eficace și transparente, care să se bucure de încrederea cetățenilor.

Cea de-a 130-a aniversare a UIP oferă parlamentarilor din țările membre un nou prilej de a pleda pentru cooperare parlamentară și pentru parlamente solide, puternic angajate în soluționarea problemelor lumii contemporane.

Manifestările ocazionate de celebrarea celei de-a 130-a aniversări a UIP pot fi urmărite pe pagina de web a organizației.