Buletin informativ GRUI

La sesiune au participat dl deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, dl deputat Lucian-Eduard Simion și dl senator Cornel Cristian Resmeriță, membri ai Comisiei.

Una dintre temele reuniunii a fost reforma mecanismului de raportare, principalul instrument de monitorizare a măsurilor adoptate de state pentru salvgardarea obiectivelor incluse în patrimoniul cultural imaterial aflate pe teritoriile lor. S-a discutat, de asemenea, despre procedurile de înscriere a elementelor de patrimoniu, un subiect important în perspectiva depunerii, de către România, a viitoarelor dosare naționale (ex. Jocul de oină), dar și despre rolul comunităților în protejarea patrimoniului cultural imaterial în situații de urgență.