Buletin informativ GRUI

Grupul s-a reunit în format hibrid, cu ocazia celei de-a 144-a sesiuni a UIP, pentru a continua dezbaterile în vederea finalizării proiectului Cartei etice a UIP privind utilizarea științei și tehnologiei. Documentul propune un set de principii și linii directoare menite să garanteze că cercetarea științifică și noile tehnologii respectă drepturile omului și demnitatea umană și au ca unic scop creșterea calității vieții și dezvoltarea durabilă la scară globală.

Pe parcursul lucrărilor, reprezentanta GRUI a făcut mai multe propuneri menite să sporească relevanța cartei etice în raport cu diversele obiective și cu prioritățile celor peste 170 de parlamente care alcătuiesc UIP și, în același timp, să o armonizeze cu alte documente internaționale în materie, cu precădere cele adoptate de UNESCO și de Consiliul Europei.

Parlamentarul român a propus includerea în proiectul cartei a unui articol distinct care să evidențieze nevoia urgentă a promovării accesului egal și deplin al femeilor și fetelor la educație și muncă în sferele științei și tehnologiei, subliniind că ,,subreprezentarea sistemică a femeilor privează aceste domenii de o resursă importantă de talent și de creativitate”.

În partea a doua a reuniunii, discuțiile s-au axat pe contribuția Grupului UIP pentru știință și tehnologie la transpunerea în practică a noii Strategii a UIP 2022-2026, prilej cu care a fost evidențiată importanța creării unor punți solide între parlamentari și comunitatea științifică, în sprijinul păcii și bunei guvernări.