Buletin informativ GRUI

Ziua Internațională Multilateralismului – 24 aprilie a fost marcată de UIP printr-un webinar cu tema  O planetă, o umanitate, organizat de Biroul Observatorului UIP la Națiunile Unite (New York).

Au susținut intervenții președinta UIP, Gabriela Cuevas Barron, reprezentantul special al Secretarului general al ONU pentru comemorarea celei de-a 75-a aniversări a Națiunilor Unite, Fabrizio Hochschild, președintele Comisiei UIP pentru Națiunile Unite, Juan Carlos Romero, membru al Senatului din Argentina și, din partea Comitetului executiv al UIP, Mladen Grujić, membru al parlamentului din Serbia.

Participanții au discutat despre misiunea ONU și a UIP în actualul context internațional marcat de impactul pandemiei COVID-19, au evidențiat necesitatea implicării susținute a parlamentarilor în promovarea multilateralismului și au subliniat că actualele provocări globale impun valorificarea sinergiilor dintre soluțiile multilaterale și cele naționale.