Buletin informativ GRUI

În ziua de 15 mai, un grup de membri ai Comitetului Director al GRUI a avut o  întrevedere cu delegația parlamentară mexicană condusă de dl deputat Victor Giorgana, președintele Comisiei pentru relații externe a Camerei Deputaților a Statelor Unite Mexicane, care a efectuat o vizită oficială în România, în perioada 14-16 mai. Din delegație au făcut parte: dna deputat Rubí Cardoso, secretar al Comisiei pentru tineret din Camera Deputaților; E.S. dl José Guillermo Ordorica Robles, ambasadorul Statelor Unite Mexicane în România; dl Carlos Garcia Delgado, consilier și dl Martin A. Borrego Llorente, secretar III în cadrul Ambasadei.

Din partea Comitetului Director al GRUI au participat : dl senator Derzsi Ákos, membru al Biroului Executiv al GRUI; dl deputat Iuliu Nosa, președintele Grupului parlamentar de prietenie România-Mexic; dl deputat Ionel Palăr, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO; dl deputat Valeriu-Andrei Steriu, membru al Grupului parlamentar de prietenie România-Mexic. Din partea GRUI a fost prezentă și dna senator Silvia-Monica Dinică, membră a Biroului Comisiei UIP pentru dezvoltare durabilă, finanțe și comerț.

 

În cadrul convorbirilor, oaspeții au subliniat importanța pe care Mexicul o acordă îmbunătățirii și consolidării relațiilor bilaterale cu România. Șeful delegației mexicane a adresat mulțumiri pentru susținerea, de către GRUI, în 2017, a candidaturii dnei Gabriela Cuevas Barron la funcția de președinte al UIP și au făcut o prezentare succintă a reformelor interne care au avut loc în Mexic în ultimii ani și care au condus la schimbări profunde în domeniile educației, finanțelor, energiei și al muncii, precum și în combaterea corupției. Delegația mexicană a subliniat că partidele din Mexic, fără excepție, acordă o importanță deosebită promovării femeilor în viața politică, prin alocarea a 50% din locuri pe listele de candidați pentru parlament. În plan internațional, oaspeții au menționat interesul pentru consolidarea prezenței Mexicului la nivel global, evidențiind necesitatea dezvoltării relațiilor dintre Mexic și statele membre UE, pe baza Acordului global UE-Mexic modernizat.

Parlamentarii români au salutat colaborarea excelentă dintre cele două țări, atât în plan bilateral, cât și la nivelul Uniunii Interparlamentare, au apreciat dinamismul noii președinții mexicane a UIP și atenția acordată de noua președintă măsurilor de consolidare a profilului UIP pe scena internațională. În același timp, au reiterat angajamentul GRUI în sprijinul obiectivelor UIP, prin implicarea nemijlocită în elaborarea documentelor politice ale Uniunii și afirmarea Parlamentului României ca punct focal al abordării, din perspectivă regională, a principalelor teme de pe agenda organizației. Gazdele și-au exprimat dorința de intensificare a dialogului parlamentar și de identificare a unor noi căi de conlucrare la diferite niveluri, în domenii de interes comun, precum dezvoltarea durabilă. De asemenea, în contextul prezentării obiectivelor Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, parlamentarii români și-au manifestat interesul pentru stabilirea de noi parteneriate culturale între România și Mexic, ca vectori ai dezvoltării cooperării bilaterale, în ansamblul său.

La finalul convorbirilor, partea mexicană a felicitat România în contextul aniversării Centenarului Marii Uniri și a adresat reprezentanților GRUI invitația de a efectua o vizită oficială în Mexic.